Hopp til hovedinnhold

Gassgangren

Gassgangren, eller myonekrose, er en sårinfeksjon (betennelse) som forårsakes av ulike klostridiebakterier. Slike bakterier finnes blant annet i jord og i menneskers tarmkanal.

Sist revidert:


Hva er gassgangren?

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Gassgangren. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Vinh DC, Embil JM. Rapidly progressive soft tissue infections. Lancet Infect Dis 2005; 5: 51. pmid:16048719 PubMed 
  2. Folkehelseinstituttet. Clostridium perfringens-infeksjon - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 17.10.2018. www.fhi.no 
  3. Tennant W. Gangrene. BMJ Best Practice, last updated Sep 26, 2012.
  4. Nicolasora N, Kaul DR. Infectious disease emergencies. Med Clin North Am 2008; 92:427-441. PubMed 
  5. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al; Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis 2005; 41: 1373-1406. PubMed 
  6. Hirschmann JV, Raugi GJ. Blue (or purple) toe syndrome. J Am Acad Dermatol 2009;60:1-20. PubMed 
  7. Lu J, Wu XT, Kong XF, et al. Gas gangrene without wound: both lower extremities affected simultaneously. Am J Emerg Med 2008;26:970.e3-4.
  8. Helsedirektoratet. Gassgangren (Clostridial myonekrose). Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 08.01.2018. sites.helsedirektoratet.no 
  9. Sarani B, Strong M, Pascual J. Necrotizing fasciitis: current concepts and review of the literature. J Am Coll Surg 2009; 2: 279. pmid:19228540 PubMed