Hopp til hovedinnhold
Harepest er en infeksjon som smitter fra smågnagere som lemen, mus, hare og bever
Harepest er en infeksjon som smitter fra smågnagere som lemen, mus, hare og bever

Harepest, tularemi

Harepest er en infeksjon hos gnagere som også kan smitte til mennesker.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/reise/harepest-tularemi/ 

Hva er harepest?

Harepest, forekomst

Harepest, årsak

Harepest, diagnostikk

Behandling

Harepest, forebygging

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Harepest. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Tularemi (harepest) - veileder for helsepersonell. FHI 2022. Sist oppdatert 18.04.2019. Siden lest 14.12.2022.
  2. World Health Organization. WHO Guidelines on Tularaemia. Geneva; 2007. ISBN 978 92 4 154737 6 www.who.int 
  3. Yaqub S, Bjørnholt JV, Enger AE. Tularemi etter kattebitt. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3197-8. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  4. Dahlstrand S, Ringertz O, Zetterberg B. Airborne tularemia in Sweden. Scand J Infect Dis 1971; 3: 7-16. PubMed 
  5. Hjertqvist M. Förändrad spridning av harpest. Smittskyddsinstituttet, Nyhetsarkiv 2011.
  6. Broch Brantsæter A. Harepest. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1034. PubMed 
  7. Scheel O, Hoel T, Sandvik T et al. Susceptibility pattern of Scandinavian Francisella tularensis isolates with regard to oral and parenteral antimicrobial agents. APMIS 1993; 101: 33-6. PubMed 
  8. Caspar Y, Maurin M. Francisella tularensis Susceptibility to Antibiotics: A Comprehensive Review of the Data Obtained In vitro and in Animal Models. Front Cell Infect Microbiol 2017; 7: 122. pmid:28443249 PubMed 
  9. Folkehelseinsituttet. Auke i melde tilfelle av harepest i 2017. Nyhet FHI. 2018, www.fhi.no 
  10. Eliasson H, Lindback J, Nuorti JP et al. The 2000 tularemia outbreak: a case-control study of risk factors in disease-endemic and emergent areas, Sweden. Emerg Infect Dis 2002; 8: 956-60. PubMed