Hopp til hovedinnhold

Hjernehinne- og hjernebetennelse

Hjernehinnebetennelse er en infeksjon av hinnene rundt hjernen og ryggmargen, mens hjernebetennelse er en infeksjon i selve hjernevevet. Hjernehinnebetennelse er en akutt og livstruende sykdom som i de fleste tilfeller utvikler seg raskt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/hjernehinnebetennelse/ 

Hjernehinnebetennelse (meningitt)

Hjernebetennelse (encefalitt)

Årsaker

Bærerskap

Diagnosen

Behandling

Vaksinasjon

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Meningitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Kim KS. Acute bacterial meningitis in infants and children. Lancet Infect Dis 2010;10: 32-42. PubMed 
 2. Van de Beek D, Drake JM, Tunkel AR. Nosokomial Bacterial Meningitis. N Engl J Med 2010;362:146. New England Journal of Medicine 
 3. Ifeanyichukwu OO, Johnson AP, Henderson KL. Incidence, Etiology, and Outcome of Bacterial Meningitis in INfants Aged <90 Days in the United Kingdom and Republic of Ireland: Prospective, Enhanced, Nation Population-Based Surveillance. Clin Infect Dis 2014; 59: e150. pmid:24997051 PubMed 
 4. Thigpen MC, Whitney CG, Messonnier NE, et al. Bacterial meningitis in the United States 1998-2007. N Engl J Med 2011; 364: 2016. PubMed 
 5. Castelblanco RL, Lee M, Hasbun R. Epidemiology of bacterial meningitis in the USA from 1997 to 2010: a population-based observational study. Lancet Infect Dis 2014; 14: 813. pmid:25104307 PubMed 
 6. McIntyre PB, O'Brien KL, Greenwood B. Effect of vaccines on bacterial meningitis worldwide. Lancet 2012; 380: 1703. pmid:23141619 PubMed 
 7. Systemisk pneumokokksykdom i Norge. Vaksinering av barn viser effekt. MSIS-rapport publisert 25.06.2008.
 8. Watt JP, Wolfson LJ, O`Brien KL, et al: Burden of disease caused by Haemophilus influenzae type b in children younger than 5 years: global estimates. Lancet 2009; 374: 903. PubMed 
 9. Dando SJ, Mackay-SIM A, Norton R. Pathogens Penetrating the Central Nervous System: Infection Pathways and the Cellular and Molecular Mechanisms of Invasion. Clin Microbiol Rev 2014; 27: 691. pmid:25278572 PubMed 
 10. Reis O, Sousa S, Camejo A, et al. LapB, a novel Listeria monocytogenes LPXTG surface adhesin, required for entry into eukaryotic cells and virulence. J Infect Dis. 2010; 202: 551. PubMed 
 11. Phares CR, Lynfield R, Farley MM, et al. Epidemiology of invasive group B streptococcal disease in the United States, 1999-2005. JAMA 2008; 299 :2056.
 12. Stoll BJ, Hansen NI, Sánchez PJ, et al. Early onset neonatal sepsis: the burden of group B Streptococcal and E. coli disease continues. Pediatrics. 2011;127: 817. PubMed 
 13. Van de Beek D, de Gans J, Spanjaard L, et al. Clinical features and prognostic factors in adults with bacterial meningitis. N Engl J Med 2004;351:1849-59. PubMed 
 14. Nudelman Y, Tunkel AR. Bacterial Meningitis. Drugs 2009; 69: 2577. PubMed 
 15. De Gans J, van de Beek D. Dexamethasone in adults with bacterial meningitis. N Engl J Med 2002; 347:1549. PubMed 
 16. Durand ML, Calderwood SB, Weber DJ, et al. Acute bacterial meningitis in adults. A review of 493 episodes. N Engl J Med 1993;328:21. PubMed 
 17. Antal EA, Dietrichs E, Løberg EM, et al. Brain stem encephalitis in listeriosis. Scand J Infect Dis 2005;37:190. PubMed 
 18. Ellenby MS, Tegtmeyer K, Lai S et al. Lumbar puncture. N Engl J Med 2006;355:e12. PubMed 
 19. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 20. Brouwer MC, McIntyre P, Prasad K, van de Beek D. Corticosteroids for acute bacterial meningitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD004405. Cochrane (DOI) 
 21. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Siste faglig oppdatert 15. mars 2021. www.helsedirektoratet.no 
 22. Kramer AH, Bleck TP. Neurocritical care of patients with central nervous system infections. Curr Infect Dis Rep 2007;9:308. PubMed 
 23. Brouwer MC, Tunkel AR, McKhann GM. Brain abscess. New Engl J Med 2014; 371: 447. pmid:25075836 PubMed 
 24. Folkehelseinstituttet. Meningokokksykdom - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 23.06.2020. www.fhi.no 
 25. http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/gruppe-b-streptokokker-hos-gravide-og-fodende-kvinner/Sider/default.aspx.
 26. Scheifele DW, Bettinger JA, Halperin SA. Ongoing control of Haemophilus influenzae type B infections in Canadian children, 2004-2007. Pediatr Infect Dis J 2008;27:755. PubMed 
 27. Vestrheim DF, Løvoll Ø, Aaberge IS, et al. Effectiveness of a 2+1 dose schedule pneumococcal conjugate vaccination programme on invasive pneumococcal disease among children in Norway. Vaccine 2008;26:3277-81. PubMed 
 28. Tsai CJ, Griffin MR, Nuorti JP, et al. Changing epidemiology of pneumococcal meningitis after the introduction of pneumococcal conjugate vaccine in the United States. Clin Infect Dis 2008:46:1664.
 29. Hsu HE, Shutt KA, Moore MR, et al. Effects of pneumococcal conjugate vaccine on pneumococcal meningitis. N Engl J Med 2009;360:244. New England Journal of Medicine 
 30. Hicks LA, Harrison LH, Flannery B, et al. Incidence of pneumococcal disease due to non-pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) serotypes in the United States during the era of widespread PCV7 vaccination, 1998-2004. J Infect Dis 2007;196:1346. PubMed 
 31. van de Beek D, de Gans J, Tunkel AR. Community-Aquired Bacterial Meningitis in Adults. New Engl J Med 2006; 354: 44. pmid:16394301 PubMed 
 32. Berild D, Eliassen KE. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Dato publisert 22.09.2016. www.antibiotikaiallmennpraksis.no