Hopp til hovedinnhold

Lemierres syndrom

Lemierres syndrom er en sjelden form for halsbetennelse som i typiske tilfeller fører til betennelse i en nærliggende stor blodåre på halsen. Tilstanden kan ende opp i en alvorlig infeksjon.

Sist revidert:


Hva er Lemierres syndrom?

Lemierres syndrom, årsak

Lemierres syndrom, symptomer

Lemierres syndrom, behandling

Lemierres syndrom, prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Lemierres syndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Lemierre A. On certain septicaemias due to anaerobic organisms. Lancet 1936; 1: 701-3. PubMed 
  2. Karkos PD, Asrani S, Karkos CD. Lemierre's syndrome: A systematic review. Laryngoscope 2009; 119: 1552-9. PubMed 
  3. Kristensen LH, Jensen A, Prag J. Fusobacterium necrophorum: fra tonsillitis til Lemierres syndrom. Ugeskr Læger 2009; 171: 987-90. Ugeskrift for Læger 
  4. Centor RM. Expand the pharyngitis paradigm for adolescents and young adults. Ann Intern Med 2009; 151: 812-5. Annals of Internal Medicine 
  5. Døving M, Handal T, Galteland P. Bakterielle odontogene infeksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 672-5. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  6. Sarjomaa M, LiyanarachiKV, Brekke H. Fra tonsillitt til koksitt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1754-5. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  7. Riordan T. Human infection with Fusobacterium necrophorum (Necrobacillosis), with a focus on Lemierres syndrome. Clin Microbiol Rev 2007; 20: 622-59. PubMed 
  8. Jensen A, Hagelskjaer Kristensen L, Prag J. Detection of Fusobacterium necrophorum subsp. funfuliforme in tonsillitis in young adults by real-time PCR. Clin Microbiol Infect 2007; 13: 695-701. PubMed 
  9. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 08.01.2018. sites.helsedirektoratet.no 
  10. Spelman D. Suppurative (septic) thrombophlebitis. UpToDate, last updated Apr 04, 2018. UpToDate