Hopp til hovedinnhold
Det er generelt lite Listeria monocytogenes i norske råvarer, og det foretas regelmessige kontroller for å påvise eventuell bakterievekst.
Det er generelt lite Listeria monocytogenes i norske råvarer, og det foretas regelmessige kontroller for å påvise eventuell bakterievekst.

Listeriose

Listeriose er en næringsmiddelbåren bakterie fra dyr som hos immunsvekkede kan medføre en alvorlig infeksjonssykdom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/listeriose/ 

Hva er listeriose?

Listeriose, smitte

Listeriose, symptomer

Listeriose, diagnostikk

Listeriose, behandling

Listeriose, forebygging

Listeriose, prognose

Vil du vite mer?