Hopp til hovedinnhold
Det anbefales kun å behandle dersom du har symptomer, eller dersom din faste partner har fått påvist bakterien. Azitromycin i 5 dager er den mest brukte behandlingen.
Det anbefales kun å behandle dersom du har symptomer, eller dersom din faste partner har fått påvist bakterien. Azitromycin i 5 dager er den mest brukte behandlingen.

Mycoplasma genitalium

Bakterien kan forårsake urinrørskatarr (uretritt) hos både menn og kvinner, og kan gi underlivsbetennelse hos kvinner med utflod fra skjeden, og bitestikkelbetennelse hos menn.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/kjonnssykdommer/mycoplasma-genitalium/ 

Hva er infeksjon med Mycoplasma genitalium?

Bakterien Mycoplasma genitalium

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Jernberg EJN, Moi H. Mycoplasma genitalium - etiologisk agens for seksuelt overført infeksjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2233-5. PubMed  
 2. Waites KB. Ureaplasma infection. eMedicine. Last updated: January 5, 2007, www.emedicine.com.
 3. Hjorth SV, Bjornelius E, Lidbrink P et al. Sequence-based typing of Mycoplasma genitalium reveals sexual transmission. J Clin Microbiol 2006; 44: 2078-83. PubMed  
 4. Uusküla A, Kohl PK. Genital mycoplasmas, including Mycoplasma genitalium, as sexually transmitted agents. Int J STD AIDS 2002; 13: 79-85. PubMed  
 5. Anagrius C, Loré B, Jensen JS. Mycoplasma genitalium: prevalence, clinical significance, and transmission. Sex Transm Infect 2005; 81: 458-62. PubMed  
 6. Leung A, Eastick K, Haddon LE et al. Mycoplasma genitalium is associated with symptomatic urethritis. Int J STD AIDS 2006; 17: 285-8. PubMed  
 7. Wikström A, Jensen JS. Mycoplasma genitalium: a common cause of persistent urethritis among men treated with doxycycline. Sex Transm Infect 2006; 82: 276-9. PubMed  
 8. Falk L, Fredlund H, Jensen JS. Signs and symptoms of urethritis and cervicitis among women with or without Mycoplasma genitalium or Chlamydia trachomatis infection. Sex Transm Infect 2005; 81: 73-80. PubMed  
 9. Cohen CR, Nosek M, Meier A et al. Mycoplasma genitalium infection and persistence in a cohort of female sex workers in Nairobi, Kenya. Sex Transm Dis 2007; 34: 274-9. PubMed  
 10. Korte JE, Baseman JB, Cagle MP et al. Cervicitis and genitourinary Symptoms in women culture positive for Mycoplasma genitalium. Am J Reprod Immunol 2006; 55: 265-75. PubMed  
 11. Jensen JS, Björnelius E, Dohn B et al. Comparison of first void urine and urogenital swab specimens for detection of Mycoplasma genitalium and Chlamydia tracomatis by polymerase chain reaction in patients attending a sexually transmitted disease clinic. Sex Transm Dis 2004; 31: 499-507. PubMed