Hopp til hovedinnhold

Chagas sykdom

Chagas sykdom er en parasittsykdom som forekommer i Latin-Amerika. Smitte skjer vanligvis i barneårene og opptil 10 prosent av barna dør i den akutte fasen. Etter en slumreperiode på 10 til 30 år kan Chagas sykdom føre til hjertesvikt og død.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/import-og-tropesykdommer/chagas-sykdom/ 

Hva er Chagas sykdom?

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

En vanskelig sykdom

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Chagas sykdom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Bern C. Chagas´ disease. N Engl J Med 2015; 373: 455-66. DOI: 10.1056/NEJMra1410150 DOI 
 2. Woodhall D, Jones JL, Cantey PT, et al. Neglected parasitic infections: what every family physician needs to know. Am Fam Physician. 2014 May 15;89(10):803-811. .
 3. Nunes MCP, Beaton A, Acquatella H, et al. Chagas cardiomyopathy: An update of current clinical knowledge and management. A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2018;138:00–00. doi: 10.1161/CIR.0000000000000599. DOI 
 4. Pihl T, Strand EA, Strand ØA, Ohm O-J. Chagas' sykdom i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1820-3. PubMed 
 5. WHO Fact sheet: Chagas disease (American trypanosomiasis). Last updated 01 April, 2021. www.who.int 
 6. Chagas' disease - an epidemic that can no longer be ignored (editorial). Lancet 2006; 368: 619. PubMed 
 7. Hasle, G. Chagasteger. Tidsskr Nor Legeforen 2010. doi:10.4045/tidsskr.09.1316 DOI 
 8. UpToDate: Chagas disease: Acute and congenital Trypanosoma cruzi infection. Topic last updated: Sep 06, 2017. Nettsiden besøkt 20.07.18. www.uptodate.com 
 9. Messenger LA, Gilman RH, Verastegui M, et al. Toward Improving Early Diagnosis of Congenital Chagas Disease in an Endemic Setting. Send to Clin Infect Dis 2017; 65: 268-75. pmid:28369287 PubMed 
 10. Ramos AN. Chagas disease. BestPractice, last updated June 6, 2014.
 11. Bern C. Chagas disease: Antitrypanosomal drug therapy. UpToDate, last updated Feb 01, 2021. UpToDate 
 12. Bittencourt AL, Sadigursky M, Da Silva AA et al. Evaluation of Chagas' disease transmission through breast-feeding. Mem Inst Oswaldo Cruz 1988; 83: 37-9. PubMed