Hopp til hovedinnhold

Kolera

Kolera er en bakteriesykdom som kan medføre kraftig diaré. Sykdommen smitter oftest via forurenset vann. Kan på kort tid medføre store epidemier i områder med dårlige sanitære forhold.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/reise/kolera/ 

Hva er kolera?

Kolera, årsak

Kolera, diagnosen

Kolera, behandling

Forebyggende behandling

Kolera, prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kolera. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Harris JB, LaRocque RC, Qadri F, et al. Cholera. Lancet 2012; 379:2466. PubMed 
 2. WHO. Cholera. Fact sheet. Last updated 30. March 2022. www.who.int 
 3. Nelson EJ, Harris JB, Morris JG Jr, et al. Cholera transmission: the host, pathogen and bacteriophage dynamic. Nat Rev Microbiol 2009; 7:693. PubMed 
 4. Smittevernveilederen. Kolera - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 05.10.2022. fhi.no 
 5. Leibovici-Weissman Y, Neuberger A, Bitterman R, et al. Antimicrobial drugs for treating cholera. Cochrane Database Syst Rev 2014 Jun 19;6:CD008625. Cochrane (DOI) 
 6. CDC: Cholera rehydration therapy. Page last reviewed: October 2, 2020. Nettsiden besøkt 26.07.21. www.cdc.gov 
 7. Gregorio GV, Gonzales MLM, Dans LF, Martinez EG. Polymer‐based oral rehydration solution for treating acute watery diarrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD006519. DOI: 10.1002/14651858.CD006519.pub3. DOI 
 8. Saha D, Karim MM, Khan WA, Ahmed S, Salam MA, Bennish ML. Single-dose azithromycin for the treatment of cholera in adults. N Engl J Med 2006; 354: 2452-62. New England Journal of Medicine 
 9. Roy SK, Hossain MJ, Khatun W, et al. Zinc supplementation in children with cholera in Bangladesh: randomised controlled trial. BMJ 2008; 336: 266-8. PubMed 
 10. Sinclair D, Abba K, Zaman K, Qadri F, Graves PM. Oral vaccines for preventing cholera. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 3. Art. No.: CD008603. DOI: 10.1002/14651858.CD008603.pub2 DOI 
 11. Bi Q, Ferreras E, Pezzoli L, et al. Protection against cholera from killed whole-cell oral cholera vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2017; 17: 1080–88. PMID: 28729167 PubMed 
 12. Saha D, Khan WA, Karim MM, et al. Single-dose ciprofloxacin versus 12-dose erythromycin for childhood cholera: a randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 1085-93. PubMed