Hopp til hovedinnhold

Shigellose (dysenteri)

Shigellose er en infeksjon i tarmen forårsaket av shigella-bakterier. Dette er en smittsom tarminfeksjon som fører til diaré, og diaréen kan være blodig.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/import-og-tropesykdommer/shigellose-dysenteri/ 

Hva er shigellose?

Hvilke bakterietyper finnes?

Smitte

Symptomer og forløp

Diagnostikk

Behandling

Forebyggende tiltak

Kontroll og oppfølging

Shigellose og barneinstitusjoner

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Shigellose. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Folkehelseinstituttet. Shigellose - veileder for helsepersonell- Sist oppdatert 18.04.2019. Siden besøkt 20.01.2023. www.fhi.no 
 2. Lyngstad TM, Krosness MM, Salamanca BV et al. Årsrapport 2018: Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Folkehelseinstituttet. Oslo; Juni 2019. ISSN 2387-6441 www.fhi.no 
 3. WHO. Shigella. Update April 30, 2022. www.who.int 
 4. Keshav S, Barnabas A. Shigella infection. BestPractice, last reviewed Oct 2019. Siden besøkt 29.11.19 bestpractice.bmj.com 
 5. Taylor CM. Enterohaemorrhagic Escherichia coli and Shigella dysenteriae type 1-induced haemolytic uraemic syndrome. Pediatr Nephrol 2008; 23: 1425-1431. PubMed 
 6. Schroeder GN, Hilbi H. Molecular pathogenesis of Shigella spp.: controlling host cell signaling, invasion, and death by type III secretion. Clin Microbiol Rev 2008;21:134-156. PubMed 
 7. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 8. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 08.01.2018.
 9. Puzari M, Sharma M, Chetia P. Emergence of antibiotic resistant Shigella species: A matter of concern. J Infect Public Health 2018; 11: 451-54. pmid:29066021 PubMed 
 10. Centers for Disease Control and Prevention . Importation and domestic transmission of shigella sonnei resistant to ciprofloxacin - United States, may 2014-february 2015. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2015; 64: 318-20. PubMed 
 11. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for diagnosing and managing Shigella strains with possible reduced susceptibility to ciprofloxacin. HAN 00401. 2017. emergency.cdc.gov