Hopp til hovedinnhold
Undersøkende eller behandlende lege skal gi informasjon til pasient med MRSA om sykdommen, smittsomhet og smittemåter, og om hvilke lover og bestemmelser som gjelder. Legen skal også gi personlig veiledning om hva den smittede kan gjøre for å motvirke at sykdommen blir overført til andre.
Undersøkende eller behandlende lege skal gi informasjon til pasient med MRSA om sykdommen, smittsomhet og smittemåter, og om hvilke lover og bestemmelser som gjelder. Legen skal også gi personlig veiledning om hva den smittede kan gjøre for å motvirke at sykdommen blir overført til andre.

Helsearbeideres plikter overfor pasienter med MRSA

Taushetsbelagte opplysninger kan gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, hvis pasienten ikke motsetter seg dette.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/mrsa-helsearbeideres-plikter/ 

Taushetsplikt

Informasjon og smittevernveiledning

Undersøkelse og smittesporing

Kilder

  • MRSA-veilederen . Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. Juni 2009.