Hopp til hovedinnhold

Helsearbeideres plikter overfor pasienter med MRSA

Taushetsbelagte opplysninger kan gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, hvis pasienten ikke motsetter seg dette.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/mrsa-helsearbeideres-plikter/ 

Taushetsplikt

Informasjon og smittevernveiledning

Undersøkelse og smittesporing

Kilder

  • MRSA-veilederen . Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. Juni 2009.