Hopp til hovedinnhold
 Det er vanlig praksis å sykmelde helsearbeidere i sykehus og sykehjem når de blir funnet MRSA-positive.
Det er vanlig praksis å sykmelde helsearbeidere i sykehus og sykehjem når de blir funnet MRSA-positive.

Rettigheter og plikter for helsearbeidere med MRSA

Både ansatte, ekstravakter, studenter og hospitanter er omfattet av plikten til forhåndsundersøkelse for MRSA.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/mrsa-helsearbeideres-rettigheter/ 

Forhåndsundersøkelser

Arbeidsrestriksjoner

Klageadgang

Lovgrunnlag for forhåndsundersøkelser og arbeidsrestriksjoner

Kilder

  • MRSA-veilederen . Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. Juni 2009.