Hopp til hovedinnhold
Overfor pasienter med MRSA er det viktig å vektlegge god informasjon om bakteriene for å forebygge unødig smittefrykt og stigmatisering.
Overfor pasienter med MRSA er det viktig å vektlegge god informasjon om bakteriene for å forebygge unødig smittefrykt og stigmatisering.

MRSA: pasientenes rettigheter og plikter

MRSA-smittede har rett til medisinsk vurdering og utredning, behandling og annen smittevernhjelp.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/mrsa-pasientrettigheter/ 

Rett til informasjon

Rett til undersøkelse, behandling og nødvendig smittevernhjelp

Plikt til å gi informasjon og la seg undersøke

Tvangstiltak og begrensninger i personers bevegelse

Barnehage/dagmamma

Lovgrunnlag for pasienters rettigheter og plikter

Kilder

  • MRSA-veilederen . Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. Juni 2009.