Hopp til hovedinnhold

Ekinokokkose

Ekinokokker er en liten variant av bendelorm. Særlig en undergruppe av disse, som aldri er påvist i fastlands-Norge, kan forårsake alvorlig sykdom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/protozoer-og-ormer/ekinokokkose/ 

Smitte og markens livsløp

Hundens dvergbendelmark

Revens dvergbendelmark

Behandling

Forebygging

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ekinokokkose, cystisk. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Moro PL. Clinical manifestations and diagnosis of echinococcosis. UpToDate, last updated Jun 01, 2021. UpToDate 
  2. Veterinærinstituttet: Ekinokokkose og Echinococcus. Publisert 08.03.2011.
  3. Smittevernveilederen. Ekinokokkose - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 11.01.2021. www.fhi.no 
  4. Moro PL. Treatment of echinococcosis. UpToDate, last updated Feb 20, 2020. UpToDate 
  5. Craig PS, McManus DP, Lightowlers MW et al. Prevention and control of cystic echinococcosis. Lancet Infect Dis 2007; 6: 285-94. PubMed 
  6. Nasseri-Moghaddam S, Abrishami A, Taefi A, Malekzadeh R. Percutaneous needle aspiration, injection, and re-aspiration with or without benzimidazole coverage for uncomplicated hepatic hydatid cysts. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD003623. DOI: 10.1002/14651858.CD003623.pub3 DOI 
  7. Veterinærinstituttet: Revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis). Publisert 29.04.2011