Hopp til hovedinnhold

Giardiasis

Giardiasis er en tarminfeksjon forårsaket av parasitten Giardia lamblia. Årlig rapporteres det knapt 500 tilfeller i Norge.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/protozoer-og-ormer/giardiasis/ 

Hva er giardiasis?

Smitte

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Oppfølging

Forebygging

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Giardiasis. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Folkehelseinstituttet. Nettpublikasjoner. Smittevernveilederen. Giardiasis - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 04.04.2019. www.fhi.no 
 2. Nygård K. Giardiasis - et undervurdert problem i Norge?. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 155. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 3. Steen K, Damsgaard E. Giardiaepidemien i 2004 og Bergen Legevakt. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 187-9. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 4. Buret AG. Pathophysiology of enteric infections with Giardia duodenalius. Parasite. 2008 Sep. 15(3):261-5.
 5. Leder K, Weller PF. Giardiasis: Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, last updated May 26, 2021. UpToDate 
 6. Cantey PT, Roy S, Lee B, et al. Study of nonoutbreak giardiasis: novel findings and implications for research. Am J Med 2011; 124: 1175. PubMed 
 7. Nygård K, Vold L, Robertsson L et al. Underdiagnostiseres innenlandssmittede Cryptosporidium- og Giardia-infeksjoner i Norge? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3406-9. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 8. Midtvedt T. Giardia - et urdyr på fremmarsj. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 127: 154. PubMed 
 9. Nazer H. Giardiasis. Medscape, last updated Feb 15, 2016. emedicine.medscape.com 
 10. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 16. november 2021.
 11. Mørch K, Hanevik K, Robertson LJ, et al. Treatment-ladder and genetic characterisation of parasites in refractory giardiasis after an outbreak in Norway. J Infect 2008; 56(4): 268-73. pmid:18328567 PubMed 
 12. Litleskare S, Rortveit G, Eide GE, et al. Prevalence of Irritable Bowel Syndrome and Chronic Fatigue 10 Years After Giardia Infection. Clin Gastroenterol Hepatol 2018; 16(7): 1064-1072. pmid:29378314 PubMed