Hopp til hovedinnhold
Behandling av tuberkulose starter vanligvis med fire medisiner, isoniazid, rifampicin, etambutol, og pyrazinamid. Det er helt nødvendig å ta flere medisiner samtidig.
Behandling av tuberkulose starter vanligvis med fire medisiner, isoniazid, rifampicin, etambutol, og pyrazinamid. Det er helt nødvendig å ta flere medisiner samtidig.

Behandling av tuberkulose

Behandling av tuberkulose er krevende. Den er langvarig (6 mnd) og krever samtidig bruk av flere medikamenter. Det er et økende problem med multiresistente tuberkelbaciller.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/tuberkulose/tuberkulose-behandling/ 

Historisk bakgrunn

Behandling av latent tuberkulose

Behandling av aktiv tuberkulose

Bivirkninger

Behandling av multiresistent tuberkulose

Behandling av tuberkulose hos pasienter med hiv/aids

Vil du vite mer?

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Quiz

Kilder

Referanser