Hopp til hovedinnhold
Norovirusinfeksjon er den hyppigste årsaken til omgangssyke.
Norovirusinfeksjon er den hyppigste årsaken til omgangssyke.

Omgangssyke med Norovirus

Norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon som er svært smittsom. Vanlige symptomer er kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/norovirus/ 

Hva er norovirusinfeksjon?

Norovirus, smitte

Norovirus, symptomer

Norovirus, diagnostikk

Norovirus, behandling

Norovirus, forebyggende behandling

Norovirus, sykemelding

Norovirus, barnehage

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Norovirusenteritt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Robilotti E, Deresinski S, Pinsky BA. Norovirus. Clin Microbiol Rev. 2015 Jan;28(1):134-64. PMID: 25567225. PubMed 
  2. Dolin R. Noroviruses - challenges to control. N Engl J Med 2007; 357: 1072-3. New England Journal of Medicine 
  3. Smittevernveilederen. Norovirus og Sapovirus-enteritt - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 08.11.2018. www.fhi.no 
  4. Bonifait L, Charlebois R, Vimont A, et al. Detection and quantification of airborne norovirus during outbreaks in healthcare facilities. Clin Infect Dis 2015. doi:10.1093/cid/civ321
  5. Guarino A, Albano F, Ashkenazi et. al. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: executive summary. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 46: 619-621. PubMed