Hopp til hovedinnhold

Poliomyelitt

Poliomyelitt er en sykdom som vanligvis har et mildt forløp, men som i enkelte tilfeller kan få et alvorlig forløp. Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet har alle barn fått tilbud om vaksinen siden 1980-tallet her i Norge.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/reise/poliomyelitt/ 

Hva er poliomyelitt?

Poliomyelitt, smitte

Poliomyelitt, symptomer

Poliomyelitt, unngå smitte

Poliomyelitt, behandling

Akuttfasen

Mobiliseringsfasen

Poliomyelitt, prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Poliomyelitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Howard RS. Poliomyelitis and the pospolio syndrome. BMJ 2005; 330: 1314-9. British Medical Journal 
  2. World Health Organization. Fact sheets: Poliomyelitis. 14 March 2018 www.who.int 
  3. WHO: Polio - global eradication initiative. Polio Now. Nettside besøkt 14.09.20. polioeradication.org 
  4. POLIO TODAY → POLIO NOW → THIS WEEK → CIRCULATING VACCINE-DERIVED POLIOVIRUS. Global Circulating Vaccine-derived Poliovirus (cVDPV) as of 21 June 2022. Nettsiden besøkt 24.06.22. polioeradication.org 
  5. WHO: Global Polio Eradication Initiative. Vaccine-derived poliovirus type 2 (VDPV2) detected in environmental samples in London, UK. 22 June 2022, nettsiden besøkt 24.06.22. 22 June 2022
  6. Blystad H. Smittevernveilederen. Poliomyelitt - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 03.06.2020. Nettsiden besøkt 14.09.20. www.fhi.no 
  7. Polio Global Eradication Initiative: Fact sheet - Vaccine-derived poliovirus. Nettsiden besøkt 24.06.22. polioeradication.org 
  8. Jubelt B. Polio and infectious diseases of the anterior horn. UpToDate, last updated Feb 20, 2015. UpToDate 
  9. WHO: Poliomyelitis - fact sheet (22 July 2019(. Nettsiden besøkt 14.09.20. www.who.int 
  10. Wekre LL, Stanghelle JK, Lobben B, Øyhaugen S. Polioskadede i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 500-4. PubMed