Hopp til hovedinnhold

Koronavirus, SARS og MERS

Infeksjon med koronavirus hos mennesker forårsaker vanlig forkjølelse i de fleste tilfellene. Men noen koronavirus kan forårsake influensalignende sykdommer som kan ha et alvorlig forløp, f.eks. SARS-CoV, SARS-CoV-2 (forårsaker covid-19) eller MERS-CoV.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/import-og-tropesykdommer/sars-og-mers/ 

Hva er covid-19, SARS og MERS?

Årsak

Symptomer

Smitte

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet COVID-19, SARS og MERS. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Paules CI, Marston HD, Fauci AS. Coronavirus Infections—More Than Just the Common Cold. JAMA 2020; Epub: Jan 23. doi:10.1001/jama.2020.0757 DOI 
 2. McIntosh K. Severe acute respiratory syndrome (SARS). UpToDate, last updated Jan. 15, 2019. www.uptodate.com 
 3. McIntosh K. Middle East respiratory syndrome coronavirus: Clinical manifestations and diagnosis. Uptodate.com. Sist oppdatert Oct 18, 2018. www.uptodate.com 
 4. Folkehelseinstituttet. Fakta om koronavirus (coronavirus). Sist oppdatert 06.03.2020. www.fhi.no 
 5. Folkehelseinstituttet. Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 07.07.2019. fhi.no 
 6. Folkehelseinstituttet. MERS - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). Sist oppdatert 26.11.2018 www.fhi.no 
 7. Drazen JM. SARS - looking back over the first 100 days. N Engl J Med 2003; 349: 319-20. PubMed 
 8. WHO. Regional Office for the Eastern Mediterranean. Epidemic and pandemic-prone diseases. MERS situation update, December 2019. Siden besøkt 28.01.2020 www.emro.who.int 
 9. Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. NEJM 2020; Epub: Jan 24. doi:10.1056/NEJMoa2001017 DOI 
 10. Tang X, Wu C, Li X. On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. National Science Review 2020; nwaa036: Epub. doi:10.1093/nsr/nwaa036 DOI 
 11. Peiris JSM, Lai ST, Poon LLM, et al. Coronavirus as a possible cause of severe acute respiratory syndrome. Lancet 2003; 361: Number 9364, early online publication.
 12. Alraddadi BM, Watson JT, Almarashi A, et al. Risk Factors for Primary Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Illness in Humans, Saudi Arabia, 2014. Emerg Infect Dis 2016; 22(1): 49. pmid:26692185 PubMed 
 13. Helsedirektoratet. Covid-19 - Informasjon om ny diagnosekode i ICPC-2 og fritak fra egenandel. Rundskriv til fastlegene, sendt ut via epost den 03.06.2020.
 14. WHO. Global Surveillance for human infection with novel coronavirus (2019-nCoV). Publisert 20.01.2020. www.who.int 
 15. Utbruddsgruppa ved Folkehelseinstituttet. Notat. Covid-19-epidemien: risikovurdering og respons i Norge – andre versjon. 25.02.2020. www.fhi.no 
 16. WHO. Q&A on coronaviruses (COVID-19). 04.03.2020. www.who.int 
 17. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al.. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med 2020; Feb 28: Epub ahead of print. pmid:32109013 PubMed 
 18. Huang C, Wang Y, Li X, et al.. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020; Epub: jan 24. pmid:31986264 PubMed 
 19. Folkehelseinstituttet. Når skal det varsles om smittsomme sykdommer? Sist oppdatert 06.07.2019. www.fhi.no 
 20. Folkehelseinstituttet. Råd til helsepersonell om nytt coronavirus (2019-nCoV). Sist oppdatert 29.01.2020. www.fhi.no 
 21. Helsedirektoratet. Slik vil vi stanse coronaviruset. Nyheter. Publisert 29.01.2020. www.helsedirektoratet.no 
 22. Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)30360-3 DOI 
 23. WHO. Fact sheets. Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV). Publisert 11.03.2019. Siden besøkt 29.01.2020. www.who.int