Hopp til hovedinnhold

Skogflåttencefalitt

Skogflåttencefalitt er en infeksjon i hjernen og ryggmargen som kan oppstå etter smitte av TBE-virus overført ved flåttbitt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/reise/skogflattencefalitt/ 

Hva er skogflåttencefalitt?

Flått og skogflått

Smitte

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Unngå smitte

Vaksinering

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Skogflåttencefalitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Folkehelseinstituttet. Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner) - veileder for helsepersonell. Smittevernveiederen. Folkehelseinstituttet. SIst endret 05.11.21. Siden besøkt 12.04.22 www.fhi.no 
  2. Kaiser R. Tick-borne encephalitis. Infect Dis Clin North Am 2008; 22:561. PubMed 
  3. Flåttsenteret. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Siden lest 15.01.2021 xn--flttsenteret-ucb.no 
  4. Andreassen A, Jore S, Cuber P, et al. Prevalence of tick borne encephalitis virus in tick nymphs in relation to climatic factors on the southern coast of Norway. Parasites & Vectors 2012; 5: 177.
  5. Folkhälsomyndigheten. Säsongen för TBE närmar sig. Publisert 07.04.22. Nettside besøkt 12.04.22. www.folkhalsomyndigheten.se 
  6. European Centre for Disease Prevention and Control. Tick-borne encephalitis - Annual Epidemiological Report for 2019. Published 24 Mar 2021. Nettside besøkt 12.04.22. www.ecdc.europa.eu 
  7. Lindgren E, Gustafson R. Tick-borne encephalitis in Sweden and climate change . Lancet 2001; 358: 16-8. PubMed 
  8. Terapianbefaling: Behandling og profylakse av flåttbårne sykdommer. Nytt om legemidler 1999; volum 22, suppl. 1.
  9. Ormaasen V, Brantsæter AB, Moen EW. Flåttbåren encefalitt i Norge (Tick-borne encephalitis in Norway). Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 807-9. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  10. Skarpaas T, Ljøstad U, Sundøy A. First human cases of Tick-borne Encephalitis, Norway. Emerg Infect Dis 2004; 10: 2241-3. PubMed