Hopp til hovedinnhold

Aktinomykose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon med bakterien Actinomyces som oftest i form av abscess i ansikt/hals
Forekomst:
Svært sjelden tilstand i våre dager
Symptomer:
Vage og arter seg vanligvis som en langsomtvoksende hevelse utgått fra periodontalt vev
Funn:
Ukarakteristiske funn, ofte som abscess med fistel
Diagnostikk:
Ingen prøver er diagnostiske utover påvisning av den anaerobe bakterien
Behandling:
Langvarig penicillinkur først intravenøst, senere peroralt. Ev. kirurgi
  1. Schneider T, Moos V. Actinomycosis. BestPractice, last updated April 22, 2013.
  2. Valour F, Sénéchal A, Dupieux C et al, Actinomycosis: etiology, clinical features, diagnosis, treatment, and management. Infect Drug Resist 2014;7: 183-97 PubMed  
  3. Wong VK, Turmezei TD, Weston VC. Actinomycosis. BMJ 2011;343:d6099 pmid: 21990282 PubMed  
  4. Valbø A, Rønning EJ, Aaberg M. Aktinomykose som komplikasjon til spiralbruk. Tidsskr Nor Lægeforen 2010; 130(8): 830-2. pmid:20418928 PubMed  
  5. Das N, Lee J, Madden M, et al. A rare case of abdominal actinomycosis presenting as an inflammatory pseudotumour. Int J Colorectal Dis 2006;21:483-484. PubMed  
  6. Akhan SE, Dogan Y, Akhan S, et al. Pelvic actinomycosis mimicking ovarian malignancy: three cases. Eur J Gynaecol Oncol 2008;29:294-297. PubMed  
  7. Mbarki C, Ben Abdelaziz A, Sahnoun R, et al. Pelvic actinomycosis: Diagnostic and therapeutic aspects. Gynecol Obstet Fertil 2016;44: 168-74. PubMed  
  8. Acevedo F, Baudrand R, Letelier LM, et al. Actinomycosis: a great pretender: case reports of unusual presentations and a review of the literature. Int J Infect Dis 2008;12:358-362. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør av NEL