Hopp til hovedinnhold

Aktinomykose

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon med bakterien Actinomyces som oftest i form av abscess i ansikt/hals
Forekomst:
Svært sjelden tilstand i våre dager
Symptomer:
Vage og arter seg vanligvis som en langsomtvoksende hevelse utgått fra periodontalt vev
Funn:
Ukarakteristiske funn, ofte som abscess med fistel
Diagnostikk:
Ingen prøver er diagnostiske utover påvisning av den anaerobe bakterien
Behandling:
Langvarig penicillinkur først intravenøst, senere peroralt. Ev. kirurgi

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Prognose

Oppfølging

Meldingsplikt

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør av NEL