Hopp til hovedinnhold

Anaplasmose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Bakteriell zoonose som i sjeldne tilfeller forekommer hos mennesker. Overføres ved flåttbitt
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Vanligvis ingen symptomer eller milde influensalignende symptomer
Funn:
Ingen spesifikke kliniske funn
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er antistoffmåling, påvisning av intracellulære bakterieansamlinger i granulocytter i blodutstryk, PCR
Behandling:
Doksycyklin
  1. Sexton DJ, McClain MT. Human ehrlichiosis and anaplasmosis. UpToDate, last updated Mar Mar 21, 2022. UpToDate  
  2. Smittevernveilederen. Anaplasmose - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 03.12.2018. fhi.no  
  3. Bakken JS, Krueth J, Tilden RL, Dumler JS, Kristiansen B-E. Serological evidence of human granulocytic ehrlichiosis in Norway. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1996; 15: 829-32. PubMed  
  4. Kristiansen B-E, Jenkins A, Tveten Y, Karsten B, Line Ø, Bjøersdorff A. Human granulocytær ehrlichiose i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 805-6. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim