Hopp til hovedinnhold

Anaplasmose

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Bakteriell zoonose som i sjeldne tilfeller forekommer hos mennesker. Overføres ved flåttbitt
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Vanligvis ingen symptomer eller milde influensalignende symptomer
Funn:
Ingen spesifikke kliniske funn
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er antistoffmåling, påvisning av intracellulære bakterieansamlinger i granulocytter i blodutstryk, PCR
Behandling:
Doksycyklin

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Terapi

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Meldingsplikt

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim