Hopp til hovedinnhold

Antraks

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hud eller generell infeksjon forårsaket av bakterien Bacillus anthracis.
Forekomst:
Svært sjelden i Norge, men lokale utbrudd har forekommet hos stoffmisbrukere blant annet i Skottland og Tyskland.
Symptomer:
Hudinfeksjon (95%) med vesikkeldannelse og sår som dekkes av svart skorpe (eschar) er vanligste symptom. Inhalasjon av bakterien gir lungeinfeksjon med hoste, dyspne, sepsis. Nedsvelging av smittestoff gir gastrointestinal infeksjon, oftest med generell spredning
Funn:
Typiske skorpebelagte sår i huden. Lungeinfeksjon, GI-infeksjon eller smitte ved injeksjon gir ofte dramatisk forløp med sepsis, blødninger, og høy dødelighet.
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved påvisning av bakterien fra sår eller kroppsvæsker
Behandling:
Hudinfeksjon er oftest uskyldig, men behandles med antibiotika. Systemisk antraks (lunge/GI-traktus/injeksjon) har ofte alvorlig forløp og krever intensivbehandling i sykehus.
  1. Ringertz SH, Høiby EA, Jensenius M, Mæhlen J, Caugant DA, Myklebust A, Fossum K. Injectional anthrax in a heroin skin-popper. Lancet 356: 1574-1575, 2000.
  2. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Miltbrann (anthrax) - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 15.04.2019. Siden lest 18.07.2022. www.fhi.no  
  3. Smittevernveilederen. Miltbrann (anthrax) - veileder for helsepersonell. Sist faglig revidert 15.04.2019.
  4. Donegan S, Bellamy R, Gamble CL. Vaccines for preventing anthrax. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD006403. DOI: 10.1002/14651858.CD006403.pub2. DOI  
  5. Kostova V, Andersen FW, Blystad H et al. Anbefalinger for bruk av anthraxvaksine. Folkehelseinstituttet: Oslo; April 2014. www.fhi.no  
  6. Hendricks KA, Wright ME, Shadomy SV et al. Centers for Disease Control and Prevention Expert Panel Meetings on Prevention and Treatment of Anthrax in Adults. Emerg Infect Dis 2014; 20: e20687. pmid:24447897 PubMed  
  7. Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin. Anthrax - miltbrann. Håndbok i NBC-medisin. Oslo Universitetssykehus. 2011/2012. Siden besøkt 14.05.19 www.helsebiblioteket.no  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Signe Holta Ringertz, Avdelingsoverlege, professor, Bakteriologisk laboratorium, Aker sykehus, og Universitetet i Tromsø