Hopp til hovedinnhold

Antraks

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Hud eller lungeinfeksjon forårsaket av bakterien Bacillus anthracis.
Forekomst:
Svært sjelden i Norge, men lokale utbrudd har forekommet hos stoffmisbrukere blant annet i Skottland og Tyskland.
Symptomer:
Hudinfeksjon (95%) med vesikkeldannelse og sår som dekkes av svart skorpe (eschar) er vanligste symptom. Inhalasjon av bakterien gir lungeinfeksjon med hoste, dyspne, sepsis
Funn:
Typiske skorpebelagte sår i huden. Lungeinfeksjon ofte med dramatisk forløp med tungpust og sepsis.
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved påvisning av bakterien fra sår eller kroppsvæsker
Behandling:
Hudinfeksjon er oftest uskyldig, men behandles med antibiotika. Lungeantraks har ofte alvorlig forløp og krever intensivbehandling i sykehus.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Vaksinasjon ved reiser

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Trygdemedisin

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Signe Holta Ringertz, Avdelingsoverlege, professor, Bakteriologisk laboratorium, Aker sykehus, og Universitetet i Tromsø