Hopp til hovedinnhold

Antraks

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Hud eller lungeinfeksjon forårsaket av bakterien Bacillus anthracis.
Forekomst:
Svært sjelden i Norge, men lokale utbrudd har forekommet hos stoffmisbrukere blant annet i Skottland og Tyskland.
Symptomer:
Hudinfeksjon (95%) med vesikkeldannelse og sår som dekkes av svart skorpe (eschar) er vanligste symptom. Inhalasjon av bakterien gir lungeinfeksjon med hoste, dyspne, sepsis
Funn:
Typiske skorpebelagte sår i huden. Lungeinfeksjon ofte med dramatisk forløp med tungpust og sepsis.
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved påvisning av bakterien fra sår eller kroppsvæsker
Behandling:
Hudinfeksjon er oftest uskyldig, men behandles med antibiotika. Lungeantraks har ofte alvorlig forløp og krever intensivbehandling i sykehus.
 1. Ringertz SH, Høiby EA, Jensenius M, Mæhlen J, Caugant DA, Myklebust A, Fossum K. Injectional anthrax in a heroin skin-popper. Lancet 356: 1574-1575, 2000.
 2. Blystad H. Miltbrannutbrudd blant stoffmisbrukere i Skottland. MSIS-rapport 2010; 38:1.
 3. Smittevernveilederen. Miltbrann (anthrax) - veileder for helsepersonell. Sist faglig revidert 15.04.2019.
 4. Wilson KH. Treatment of anthrax. UpToDate, last updated Apr 2019. Siden besøkt 14.05.19 www.uptodate.com  
 5. Bakici MZ, Elaldi N, Bakir M, et al. Antimicrobial susceptibility of Bacillus anthracis in an endemic area. Scand J Infect Dis 2002; 34:564. PubMed  
 6. Hendricks KA, Wright ME, Shadomy SV et al. Centers for Disease Control and Prevention Expert Panel Meetings on Prevention and Treatment of Anthrax in Adults. Emerg Infect Dis 2014; 20: e20687. pmid:24447897 PubMed  
 7. Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin. Anthrax - miltbrann. Håndbok i NBC-medisin. Oslo Universitetssykehus. 2011/2012. Siden besøkt 14.05.19 www.helsebiblioteket.no  
 8. Donegan S, Bellamy R, Gamble CL. Vaccines for preventing anthrax. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD006403. DOI: 10.1002/14651858.CD006403.pub2. DOI  
 9. Kostova V, Andersen FW, Blystad H et al. Anbefalinger for bruk av anthraxvaksine. Folkehelseinstituttet: Oslo; April 2014. www.fhi.no  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Signe Holta Ringertz, Avdelingsoverlege, professor, Bakteriologisk laboratorium, Aker sykehus, og Universitetet i Tromsø