Hopp til hovedinnhold

Borreliose

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Lokal eller systemisk infeksjon forårsaket av borreliabakterier overført med flått
Forekomst:
Hyppig i endemiske flåttområder
Symptomer:
Klassisk er rødt, migrerende utslett 7-14 dager etter flåttbitt. Noen har ledsagende allmennsymptomer, andre har nevrologiske-, muskel/skjelett-, eller andre hudsymptomer
Funn:
Erythema migrans er patognomonisk, noen har disseminert sykdom med parese, radikulitt, artralgi, artritt, karditt, dermatitt, m.fl
Diagnostikk:
Kliniske funn må vektlegges størst betydning, serologi er først nyttig etter uker
Behandling:
Antibiotika ved alle former

Kjerneopplysninger

Definisjoner

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

Smittemåter

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie, kliniske funn og stadium

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Undersøkelser i sykehus

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Nasjonal kompetansetjeneste

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Knut Eirik Eliassen, allmennlege og doktorgradskandidat, Antibiotikasenteret forprimærmedisin (ASP), Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo
  • Bjørn Waagsbø, overlege avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital HF, Trondheim