Hopp til hovedinnhold

Borreliose

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Lokal eller systemisk infeksjon forårsaket av borreliabakterier overført med flått
Forekomst:
Hyppig i endemiske flåttområder
Symptomer:
Klassisk er rødt, migrerende utslett 7-14 dager etter flåttbitt. Noen har ledsagende allmennsymptomer, andre har nevrologiske-, muskel/skjelett-, eller andre hudsymptomer. Migrerende muskuloskeletale smerter opptrer ofte litt ut i forløpet
Funn:
Erythema migrans er patognomonisk, noen har disseminert sykdom med parese, radikulitt, artralgi, artritt, karditt, dermatitt, facialisparese/facialisdiplegi m.fl.
Diagnostikk:
Kliniske funn må vektlegges størst betydning initialt, serologi er først nyttig etter uker
Behandling:
Antibiotika ved alle former
 1. Stanek G, Strie F. Lyme borreliosis. Lancet 2003; 362: 1639-47. PubMed  
 2. Shapiro ED. Clinical practice. Lyme disease. N Engl J Med. 2014 May 1;370(18):1724-31. doi: 10.1056/NEJMcp1314325. DOI  
 3. Stanek G, Wormser GP, Gray J. Lyme borreliosis. Lancet 2012; 379: 461. pmid:21903253 PubMed  
 4. Smittevernveilederen. Lyme borreliose - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 27.08.2019. www.fhi.no  
 5. Eliassen KE, Berild D, Reiso H, Grude N, Christophersen KS, Finckenhagen C, Linbæk M. Incidence and antibiotic treatment of erythema migrans in Norway 2005-2009. Ticks Tick Borne Dis 2016. pmid: 27475874 PubMed  
 6. Lyngstad TM, Astrup E, Brandal LT, et al. Årsrapport 2020 - Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2021. www.fhi.no  
 7. Øymar K, Tveitnes D. Økt forekomst av nevroborreliose hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2060-1. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 8. Richter D, Matuschka FR, Spielman A. How ticks get under your skin: insertion mechanics of the feeding apparatus of Ixodes ricinus ticks. Proc Biol Sci 2013; 280: 20131758. pmid:24174106 PubMed  
 9. Dandache P, Nadelman PB. Erythema migrans. Infect Dis Clin North Am 2008; 2: 235. pmid:18452799 PubMed  
 10. Cook MJ. Lyme borreliosis: a review of data on transmission time after tick attachment. Int J Gen Med 2015; 8: 1. pmid:25565881 PubMed  
 11. Youtube video med infestasjon legehandboka.no  
 12. Dunham-Ems SM, Caimano MJ, Pal U. Live imaging reveals a biphasic mode of dissemination of Borrelia burgdorferi within ticks. J Clin Invest 2009; 119: 3652. pmid:19920352 PubMed  
 13. Wormser GP. Early Lyme Disease. New Engl J Med 2006; 354: 2794. pmid:16807416 PubMed  
 14. Razai MS, Doerholt K, Galiza E, Oakeshott P. Tick bite. 10-minute consultation. BMJ 2020;370:m3029 . doi:10.1136/bmj.m3029 DOI  
 15. Wormser GP, McKenna D, Carlin J, et al. Hematogenous dissemination in early Lyme disease. Ann Intern Med 2005; 142: 751-5. Annals of Internal Medicine  
 16. Fryland L, Wilhelmsson P, Lindgren PE. Low risk of developing Borrelia burgdorferi infection in the south-east of Sweden after being bitten by a Borrelia burgdorferi-infected tick. Int J Infect Dis 2011; 3: 174. pmid:21168354 PubMed  
 17. Wilhelmsson P, Fryland L, Lindblom P. A prospective study on the incidence of Borrelia burgdorferi sensu lato infection after a tick bite in Sweden and on the Åland Islands, Finland (2008-2009). Ticks Tick Borne Dis 2016; 7: 71. pmid:26341726 PubMed  
 18. Mysterud A, Easterday WR, Qviller L. Spatial and seasonal variation in the prevalence of Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi sensu lato in questing Ixodes ricinus ticks in Norway. Parasit Vectors 2013; 6: 187. pmid:3691722 PubMed  
 19. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 20. Flåttsenteret. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Hjelp, jeg er bitt av flått! Sist oppdatert juli 10, 2020. xn--flttsenteret-ucb.no  
 21. Bennet L, Fraenkel CJ, Garpmo U, et al. Clinical appearance of erythema migrans caused by Borrelia afzelii and Borrelia garinii--effect of the patient's sex. Wien Klin Wochenschr 2006; 118: 531-7. pmid:17009065 PubMed  
 22. Koirala J. Lyme disease. BMJ Best Practice. Last reviewed April 2020. bestpractice.bmj.com  
 23. Mygland A, Ljøstad U, Fingerle V. EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis. Eur J Neurol 2010; 17: 8. pmid:19930447 PubMed  
 24. Ford L, Tufts DM. Lyme Neuroborreliosis: Mechanisms of B. burgdorferi Infection of the Nervous System. Brain Sci. 2021 Jun 15;11(6):789. PMID: 34203671. PubMed  
 25. Steere AC, Angelis SM. Therapy for Lyme arthritis: strategies for the treatment of antibiotic-refractory arthritis. Athritis Rheum 2006; 54: 3079. pmid:17009226 PubMed  
 26. Steere AC, Sikand VK. The presenting manifestations of Lyme disease and the outcomes of treatment. N Engl J Med 2003; 348: 2472-4. New England Journal of Medicine  
 27. Mikkilä HO, Seppälä IJ, Viljanen MK. The expanding clinical spectrum of ocular lyme borreliosis. Ophtalmology 2000; 107: 581. pmid:10711899 PubMed  
 28. Fish AE, Pride YB, Pinto DS. Lyme carditis. Infect Dis Clin North Am 2008; 22:275. PubMed  
 29. Pal U, Wang P, Bao F. Borrelia burgdorferi basic membrane proteins A and B participate in the genesis of Lyme arthritis. J Exp Med 2008; 205: 133. pmid:18166585 PubMed  
 30. Hofman H, Fingerle V, Hunfeld K-P, et al. Cutaneous Lyme borreliosis: Guideline of the German Dermatology Society. Ger Med Sci 2017. pmid:28943834 PubMed  
 31. Høiberg HK, Solheim AM, Noraas S, Lorentzen ÅR. Acrodermatitis chronica atrophicans ved langvarig borreliainfeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 16: 1541-2. PMID: 34758594 PubMed  
 32. Feder HM, Barbara JB, O'Connell S. A Critical Appraisal of “Chronic Lyme Disease”. New Engl J Med 2007; 357: 1422. pmid:17914043 PubMed  
 33. British Infection Association. The epidemiology, prevention, investigation and treatment of Lyme borreliosis in United Kingdom patients: a position statement by the British Infection Association. J Infect 2011; 62: 329. pmid:21421007 PubMed  
 34. Eikeland R, Ljøstad U, Mygland A, Herlofson K, Løhaugen GC. European neuroborreliosis: neuropsychological findings 30 months post-treatment. Eur J Neurol 2012; 3: 480-7. pmid:21999112 PubMed  
 35. Berende A, ter Hofstede HJM, Vos FJ, et al. Randomized Trial of Longer-Term Therapy for Symptoms Attributed to Lyme Disease. N Engl J Med 2016; 374: 1209-20. doi:10.1056/NEJMoa1505425 DOI  
 36. Harbo SO (leder av arbeidsgruppe). Diagnostikk og behandling av lyme borreliose, Rapport til Helsedirektoratet fra arbeidsgruppen. Oslo: , 2009.
 37. Lantos PM, Rumbaugh J, Bockenstedt LK, et al. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 Guidelines for the Prevention, Diagnosis, and Treatment of Lyme Disease. Arthritis Care Res (Hoboken). 2021 Jan;73(1):1-9. Epub 2020 Nov 29. PMID: 33251700. PubMed  
 38. Nadelman RB, Hanincová K, Mukherjee P, et al. Differentiation of reinfection from relapse in recurrent Lyme disease. N Engl J Med 2012; 367: 1883-90. New England Journal of Medicine  
 39. Selzer EG, Gerber MA, Cartter ML, Freudigman K, Shapiro ED. Long-term outcomes of persons with Lyme disease. JAMA 2000; 283:609-16. Journal of the American Medical Association  
 40. Skogman BH, Glimåker K, Nordwall M, et al. Long-term clinical outcome after Lyme neuroborreliosis in childhood. Pediatrics 2012; 130: 262-9. Pediatrics  
 41. Shadick NA, Phillips CB, Sangha O et al. Musculoskeletal and neurologic outcomes in patients with previously treated Lyme disease. Ann Intern Med 1999; 131: 919-26. PubMed  
 42. Kristiansen BE, Grude N, Tveten Y, Emmert A. Laboratoriediagnostikk ved Lyme-borreliose. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2132-4.
 • Rune Midgard, dr. med., overlege og førsteamanuensis II emeritus, NTNU
 • Tor Andre Johannessen, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Knut Eirik Eliassen, allmennlege og doktorgradskandidat, Antibiotikasenteret forprimærmedisin (ASP), Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo
 • Bjørn Waagsbø, overlege avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital HF, Trondheim