Hopp til hovedinnhold

Botulisme

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Er en nevroparalytisk sykdom forårsaket av toksiner fra den sporedannende, anaerobe stavbakterien Clostridium botulinum
Forekomst:
77 tilfeller i Norge de siste 40 årene
Symptomer:
Synsforstyrrelser, spesielt dobbeltsyn og tap av akkomodasjonsevne, etterhvert lammelser i ekstremiteter
Funn:
Karakteristiske funn er synsforstyrrelser, spesielt diplopi, ptose, fikserte dilaterte pupiller (< 50%) og tap av akkomodasjonsevnen
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser er agenspåvisning i avføring samt påvisning av toksin i blod, avføring eller suspekte matvarer
Behandling:
Symptomatisk med blant annet anti-toksin

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Observasjon

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Meldingsplikt

Trygdemedisin

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL