Hopp til hovedinnhold

Botulisme

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en nevroparalytisk sykdom forårsaket av toksiner fra den sporedannende, anaerobe stavbakterien Clostridium botulinum
Forekomst:
77 tilfeller i Norge de siste 40 årene
Symptomer:
Synsforstyrrelser, spesielt dobbeltsyn og tap av akkomodasjonsevne, etterhvert lammelser i ekstremiteter
Funn:
Karakteristiske funn er synsforstyrrelser, spesielt diplopi, ptose, fikserte dilaterte pupiller (< 50%) og tap av akkomodasjonsevnen
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser er agenspåvisning i avføring samt påvisning av toksin i blod, avføring eller suspekte matvarer
Behandling:
Symptomatisk med blant annet anti-toksin
  1. Bleck TP, Hodowanec A. Botulism. BestPractice, last updated May 21, 2013.
  2. Bianco MI, Lúquez C, de Jong LI, Fernández RA. Presence of Clostridium botulinum spores in Matricaria chamomilla (chamomile) and its relationship with infant botulism. Int J Food Microbiol 2008 Feb 10; 121(3): 357-60. pmid:18068252 PubMed  
  3. Smittevernveilederen. Botulisme - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 30.11.2020. www.fhi.no  
  4. Folkehelseinstituttet. Ti tilfeller av botulisme hos injiserende rusmisbrukere i Oslo-området. FHI febr. 2015.
  5. Lindstrom M, Korkeala H. Laboratory diagnostics of botulism. Clin Microbiol Rev 2006;19:298-314. PubMed  
  6. Eriksen T, Müller C, Miryahyaei. Nye nevrologiske symptomer etter hjerneinfarkt hos en 59 år gammel kvinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 3277-8. PubMed  
  7. Chalk CH, Benstead TJ, Keezer M. Medical treatment for botulism. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 20;2:CD008123. doi: 10.1002/14651858.CD008123.pub3. DOI  
  8. Brantsæter A. Botulisme og rakfisk. MSIS Ukerapport 50, 2003.
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL