Hopp til hovedinnhold

Dyre- og menneskebitt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Med dyrebitt menes bitt i eller gjennom huden av de vanligste husdyr/kjæledyr i Norge. Ved hundebitt blir ca. 20% infisert, mens opptil 50% av kattebittene kan føre til infeksjon
Forekomst:
Insidens: I USA forårsaker dyrebitt 1-2% av alle legevaktbesøk
Symptomer:
Dyrebitt eller menneskebitt. Tegn til infeksjon vi først bli synlig etter mer enn 8 timer
Funn:
Kliniske funn kan være infeksjonstegn: Rødhet, hevelse, varme og ømhet rundt bittstedet
Diagnostikk:
Bakteriologisk prøve bør tas fra alle infiserte sår, dessuten CRP og hvite
Behandling:
Behandling er rengjøring av såret og ev. fenoksymetylpenicillin
 • Lindbæk M red. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2016. Sist oppdatert 16.06.2020
 1. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Bittskader og infeksjoner - veileder for helsepersonell. Oslo: FHI; 22.02.2010. Oppdatert 19.01.2019. Hentet 07.02.2019 www.fhi.no  
 2. Dahl E. Dyrebitt ved Oslo Kommunale Legevakt. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 2614-7. PubMed  
 3. Folkehelseinstituttet, Smittevernveilederen: Bittskader og infeksjoner - veileder for helsepersonell. Publisert 22.02.2010, oppdatert 19.01.2019. Nettsiden besøkt 25.11.20. www.fhi.no  
 4. Ellis R, Ellis C. Dog and cat bites. Am Fam Phys 2014; 90: 239-43. pmid:25250997 PubMed  
 5. Thomas N, Brook I. Animal bite-associated infections: microbiology and treatment. Expert Rev Anti Infect Ther. 2011 Feb;9(2):215-26. PMID: 21342069 PubMed  
 6. Esposito S, Picciolli I, Semino M, Principi N. Dog and cat bite-associated infections in children. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2013; 32: 971-6. pmid:23404346 PubMed  
 7. Yaqub S, Bjørnholt JV, Hellum KB, Steinbakk M, Enger AE. Infeksjoner ved bitt. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3194-6. PubMed  
 8. Morgan M, Palmer J. Dog bites. BMJ 2007; 334: 413-7. PubMed  
 9. Talan DA, Citron DM, Abrahamian FM et al. Bacteriologic analysis of infected dog and cat bites. Emergency Medicine Animal Bite Infection Study Group. N Engl J Med 1999; 340: 85-92. New England Journal of Medicine  
 10. Abrahamian FM, Goldstein EJ. Microbiology of animal bite wound infections. Clin Microbiol Rev 2011; 24: 231-46. pmid:21482724 PubMed  
 11. Oehler RL, Velez AP, Mizrachi M et al. Bite-related and septic syndromes caused by cats and dogs. Lancet Infect Dis 2009; 9: 439-47. pmid:19555903 PubMed  
 12. Spencer O, Banerjee S. Animal bites. BMJ Best Practice, last updated Jan, 2019. Siden besøkt 07.02.2019 bestpractice.bmj.com  
 13. Bergh K, Bevanger L, Hanssen I et al. Low prevalence of Bartonella henselae infections in Norwegian domestic and feral cats. APMIS 2002; 110: 309-14. PubMed  
 14. Looke D, Dendle C. Bites (mammalian). BMJ Clin Evid 2015. pmid:21418668 PubMed  
 15. Medeiros IM, Saconato H. Antibiotic prophylaxis for mammalian bites. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 2. Art. No.: CD001738. DOI: 10.1002/14651858.CD001738 DOI  
 16. Tabaka ME, Quinn JV, Kohn MA, Polevoi SK. Predictors of infection from dog bite wounds: which patients may benefit from prophylactic antibiotics?. Emerg Med J 2015; 32(11): 860-3. pmid:25634096 PubMed  
 17. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2014; 59: 10. pmid:24973422 PubMed  
 18. Smith PF, Meadowcroft AM, May DB. Treating mammalian bite wounds. J Clin Pharm Ther. 2000;25:85-99. PubMed  
 19. Bhaumik S, Kirubakaran R, Chaudhuri S. ​Primary closure versus delayed or no closure for traumatic wounds due to mammalian bite. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 12. Art. No.: CD011822. DOI: 10.1002/14651858.CD011822.pub2. The Cochrane Library  
 20. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Johan Hulting, docent och överläkare, MIVA, Södersjukhuset, Stockholm (Medibas)