Hopp til hovedinnhold

Dyre- og menneskebitt

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Med dyrebitt menes bitt i eller gjennom huden av de vanligste husdyr/kjæledyr i Norge. Ved hundebitt blir ca. 20% infisert, mens opptil 50% av kattebittene kan føre til infeksjon
Forekomst:
Insidens: I USA forårsaker dyrebitt 1-2% av alle legevaktbesøk
Symptomer:
Dyrebitt eller menneskebitt. Tegn til infeksjon vi først bli synlig etter mer enn 8 timer
Funn:
Kliniske funn kan være infeksjonstegn: Rødhet, hevelse, varme og ømhet rundt bittstedet
Diagnostikk:
Bakteriologisk prøve bør tas fra alle infiserte sår, dessuten CRP og hvite
Behandling:
Behandling er rengjøring av såret og ev. fenoksymetylpenicillin

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Førstehjelp hos lege

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan Hulting, docent och överläkare, MIVA, Södersjukhuset, Stockholm (Medibas)