Hopp til hovedinnhold

Enterokokk-infeksjoner

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Enterokokker kan forårsake endokarditt, urinveisinfeksjoner, infeksjoner i operasjonssår hos immunsvekkede personer
Forekomst:
Smitte og sykdom utenfor institusjon er uvanlig, mens smitte i sykehus forekommer med økende frekvens
Symptomer:
Bør mistenkes ved bakteriemi, urinveisinfeksjon eller sårinfeksjon hos pasienter med svekket immunitet
Funn:
Mulige kliniske symptombilder: Febersykdom hos person med svekket immunitet, urinveisinfeksjon, sårinfeksjon etter operasjoner
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er ev. dyrkning av avføringsprøve
Behandling:
Antibiotikabehandling etter typing og resistensbestemmelse

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Tiltak i institusjoner ved enkelttilfelle eller utbrudd

Håndtering av VRE i sykehjem eller andre helseinstitusjoner utenfor sykehus

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Hva bør man kontrollere?

Meldingsplikt

Trygdemedisin

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL