Hopp til hovedinnhold

Enterokokk-infeksjoner

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Enterokokker kan forårsake endokarditt, urinveisinfeksjoner, infeksjoner i operasjonssår hos immunsvekkede personer
Forekomst:
Smitte og sykdom utenfor institusjon er uvanlig, mens smitte i sykehus forekommer med økende frekvens
Symptomer:
Bør mistenkes ved bakteriemi, urinveisinfeksjon eller sårinfeksjon hos pasienter med svekket immunitet
Funn:
Mulige kliniske symptombilder: Febersykdom hos person med svekket immunitet, urinveisinfeksjon, sårinfeksjon etter operasjoner
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er ev. dyrkning av avføringsprøve
Behandling:
Antibiotikabehandling etter typing og resistensbestemmelse
  1. Folkehelseinstituttet. Enterokokkinfeksjon (inkl. vankomycinresistente enterokokker, VRE). Smittevernveilederen. Sist oppdatert 22.08.2019. www.fhi.no  
  2. Folkehelseinstituttet. Håndtering av vankomycinresistente enterokokker (VRE) ved norske sykehus og sykehjem. FHI Sist oppdatert 10.03.2015. Siden besøkt 17.07.2018 www.fhi.no  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL