Hopp til hovedinnhold

Harepest

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Harepest, tularemi, er en zoonose som gir utbrudd av sykdom hos hare og smågnagere, og febersykdom hos mennesker
Forekomst:
I gjennomsnitt er det omtrent 50 tilfeller årlig i Norge, mest i år med mye smågnagere
Symptomer:
Typisk er langvarig febersykdom med lymfadenitt, sår eller abscesser
Funn:
Ulike manifestasjoner som sår som ikke gror, smertefull lymfadenitt, ev. affeksjon av øye, hals, lunger
Diagnostikk:
Dyrkningsprøver, serologi
Behandling:
Antibiotikabehandling, vanligvis med et kinolon
 • Arne Broch Brantsæter, overlege, Spesialist i infeksjonssykdommer, Bærum Sykehus
 1. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Tularemi (harepest) - veileder for helsepersonell. FHI 2022. Sist oppdatert 18.04.2019. Siden lest 14.12.2022.
 2. World Health Organization. WHO Guidelines on Tularaemia. Geneva; 2007. ISBN 978 92 4 154737 6 www.who.int  
 3. Yaqub S, Bjørnholt JV, Enger AE. Tularemi etter kattebitt. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3197-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 4. Dahlstrand S, Ringertz O, Zetterberg B. Airborne tularemia in Sweden. Scand J Infect Dis 1971; 3: 7-16. PubMed  
 5. Hjertqvist M. Förändrad spridning av harpest. Smittskyddsinstituttet, Nyhetsarkiv 2011.
 6. Broch Brantsæter A. Harepest. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1034. PubMed  
 7. Scheel O, Hoel T, Sandvik T et al. Susceptibility pattern of Scandinavian Francisella tularensis isolates with regard to oral and parenteral antimicrobial agents. APMIS 1993; 101: 33-6. PubMed  
 8. Caspar Y, Maurin M. Francisella tularensis Susceptibility to Antibiotics: A Comprehensive Review of the Data Obtained In vitro and in Animal Models. Front Cell Infect Microbiol 2017; 7: 122. pmid:28443249 PubMed  
 9. Eliasson H, Lindback J, Nuorti JP et al. The 2000 tularemia outbreak: a case-control study of risk factors in disease-endemic and emergent areas, Sweden. Emerg Infect Dis 2002; 8: 956-60. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL