Hopp til hovedinnhold

Harepest

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Harepest, tularemi, er en zoonose som gir utbrudd av sykdom hos hare og smågnagere, og febersykdom hos mennesker
Forekomst:
I gjennomsnitt er det omtrent 50 tilfeller årlig i Norge, mest i år med mye smågnagere
Symptomer:
Typisk er langvarig febersykdom med lymfadenitt, sår eller abscesser
Funn:
Ulike manifestasjoner som sår som ikke gror, smertefull lymfadenitt, ev. affeksjon av øye, hals, lunger
Diagnostikk:
Dyrkningsprøver, serologi
Behandling:
Antibiotikabehandling, vanligvis med et kinolon
 • Arne Broch Brantsæter, overlege, Spesialist i infeksjonssykdommer, Bærum Sykehus
 1. Blystad H. Tularemi - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Folkehelseinstituttet. Sist endret 12.04.2017 .
 2. World Health Organization. WHO Guidelines on Tularaemia. Geneva; 2007. ISBN 978 92 4 154737 6 www.who.int  
 3. Yaqub S, Bjørnholt JV, Enger AE. Tularemi etter kattebitt. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3197-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 4. Dahlstrand S, Ringertz O, Zetterberg B. Airborne tularemia in Sweden. Scand J Infect Dis 1971; 3: 7-16. PubMed  
 5. Hjertqvist M. Förändrad spridning av harpest. Smittskyddsinstituttet, Nyhetsarkiv 2011.
 6. Broch Brantsæter A. Harepest. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1034. PubMed  
 7. Folkehelseinsituttet. Auke i melde tilfelle av harepest i 2017. Nyhet FHI. 2018, www.fhi.no  
 8. Scheel O, Hoel T, Sandvik T et al. Susceptibility pattern of Scandinavian Francisella tularensis isolates with regard to oral and parenteral antimicrobial agents. APMIS 1993; 101: 33-6. PubMed  
 9. Caspar Y, Maurin M. Francisella tularensis Susceptibility to Antibiotics: A Comprehensive Review of the Data Obtained In vitro and in Animal Models. Front Cell Infect Microbiol 2017; 7: 122. pmid:28443249 PubMed  
 10. Eliasson H, Lindback J, Nuorti JP et al. The 2000 tularemia outbreak: a case-control study of risk factors in disease-endemic and emergent areas, Sweden. Emerg Infect Dis 2002; 8: 956-60. PubMed  
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL