Hopp til hovedinnhold

Katteklorfeber

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon med bakterien Bartonella henselae etter kloring eller bitt av katt
Forekomst:
Det foreligger ikke data for hyppighet av denne tilstanden i Norge. I USA angis ca. 9 tilfeller per 100.000 innbyggere
Symptomer:
Vanligvis debut med en eller flere 3-5 mm store rødbrune papler, etter hvert pustler på inokulasjonsstedet 3-10 dager etter kloringen/bittet. Noen får også allmennsymptomer med feber, slapphet og hodepine
Funn:
Etter hvert lokal lymfadenitt. Lymfadenitten kan vise seg først etter at hudforandringene er gått tilbake
Diagnostikk:
Serologi kan være aktuelt, men testen har lav spesifisitet fordi mange asymptomatiske tilfeller har positiv serologi
Behandling:
Tilstanden er selvbegrensende over 2-8 uker og ikke behandlingstrengende i de fleste tilfeller. Antibiotika kan være aktuelt
 • Klotz SA, Ianas V, Elliott SP. Cat-scratch disease. Am Fam Physician 2011; 83: 152-55.
 1. Schwartz RA. Cat scratch disease. Medscape, last updated Feb 16, 2021. emedicine.medscape.com  
 2. Klotz SA, Ianas V, Elliott SP. Cat-scratch disease. Am Fam Physician 2011; 83: 152-55. American Family Physician  
 3. Spach DH, Kaplan SL. Microbiology, epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis of cat scratch disease. UpToDate, last updated Jun 30, 2021. UpToDate  
 4. Nelson CA, Saha S, Mead PS. Cat-Scratch Disease in the United States, 2005-2013. Emerg Infect Dis 2016; 22:1741. PubMed  
 5. Maman E, Bickels J, Ephros M, et al. Musculoskeletal manifestations of cat scratch disease. Clin Infect Dis 2007; 45: 1535-40. PubMed  
 6. Erdem G, Watson JR, Hunt WG, et al. Clinical and Radiologic Manifestations of Bone Infection in Children with Cat Scratch Disease. J Pediatr 2018. pmid:30041935 PubMed  
 7. Spach DH, Kaplan SL. Treatment of cat scratch disease. UpToDate, last updated Jun 12, 2019. UpToDate  
 8. Prutsky G, Domecq JP, Mori L, et al. Treatment outcomes of human bartonellosis: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis 2013; 17: e811-9. pmid:23602630 PubMed  
 9. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al.; Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis 2005; 41: 1373-1406. PubMed  
 10. Koehler JE, Duncan LM. Case records of the Massachusetts General Hospital. Case 30-2005. A 56-year-old man with fever and axillary lymphadenopathy. N Engl J Med 2005; 353:1387. New England Journal of Medicine  
 11. Okaro U, Addisu A, Casanas B, Anderson B, et al. Bartonella Species, an Emerging Cause of Blood-Culture-Negative Endocarditis. Clin Microbiol Rev 2017; 30: 709-46. pmid:28490579 PubMed  
 12. Edouard S, Nabet C, Lepidi H, et al. Bartonella, a common cause of endocarditis: a report on 106 cases and review. J Clin Microbiol 2015; 53: 824-9. pmid:25540398 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL