Hopp til hovedinnhold

Katteklorfeber

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon med bakterien Bartonella henselae etter kloring eller bitt av katt
Forekomst:
Det foreligger ikke data for hyppighet av denne tilstanden i Norge. I USA angis ca. 9 tilfeller per 100.000 innbyggere
Symptomer:
Vanligvis debut med en eller flere 3-5 mm store rødbrune papler, etter hvert pustler på inokulasjonsstedet 3-10 dager etter kloringen/bittet. Noen får også allmennsymptomer med feber, slapphet og hodepine
Funn:
Etter hvert lokal lymfadenitt. Lymfadenitten kan vise seg først etter at hudforandringene er gått tilbake
Diagnostikk:
Serologi kan være aktuelt, men testen har lav spesifisitet fordi mange asymptomatiske tilfeller har positiv serologi
Behandling:
Tilstanden er selvbegrensende over 2-8 uker og ikke behandlingstrengende i de fleste tilfeller. Antibiotika kan være aktuelt

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Hva bør man kontrollere?

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL