Hopp til hovedinnhold

Legionellose

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en alvorlig lungebetennelse forårsaket av legionella bakterier
Forekomst:
Kan opptre i epidemier
Symptomer:
Vidt spenn i kliniske bilder fra milde luftveissymptomer til fulminant pneumoni med multiorgansvikt
Funn:
Feber og vanligvis pneumonifysikalia
Diagnostikk:
Utredes vanligvis i sykehus, antigenpåvisning, agenspåvisning, serologi, rtg. thorax
Behandling:
Antibiotika ved lungebetennelse
  1. Cunha BA, Burillo A, Bouza E. Legionnaires' disease. Lancet. Published Online: 28 July 2015. doi:10.1016/S0140-6736(15)60078-2 DOI  
  2. Smittevernveilederen. Legionellose. Folkehelseinstituttet, oppdatert 15.04.2019. fhi.no  
  3. Folkehelseinstituttet. Rapport: Legionelloseutbruddet i Østfold sommeren 2008. MSIS-rapport 2008; 36: 18.
  4. Gomez-Valero L, Rusniok C, Buchrieser C. Legionella pneumophila: population genetics, phylogeny and genomics. Infect Genet Evol. 2009;9:727-739. PubMed  
  5. Murdoch DR, Podmore RG, Anderson TP, et al. Impact of routine systematic polymerase chain reaction testing on case finding for Legionnaires' disease: A pre–post comparison study. Clin Infect Dis 2013; 57: 1215. doi:10.1093/cid/cit504
  6. Helsedirektoratet. Samfunnservervet pneumoni. Legionella. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Nedre luftveier. Sist oppdatert 01. sept 2020. helsedirektoratet.no  
  7. Rathore MH. Legionella infection. Medscape, updated Nov 02, 2017. emedicine.medscape.com  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim