Hopp til hovedinnhold

Lemierres syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Halsbetennelse med den anaerobe bakterien Fusobacterium necrophorum, hvor infeksjonen kompliseres med tromboflebitt i vena jugularis, og spredning av infeksjonsfoci til andre deler av kroppen, hyppigst til lunger
Forekomst:
Sjelden tilstand, muligens underdiagnostisert
Symptomer:
Oftest langtrukken halsbetennelse med tiltakende sykdomsfølelse og hevelse på halsen
Funn:
Akutt tonsilitt, etter hvert oppstår tromboflebitt i vena jugularis interna
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er infeksjonsprøver, ev. rtg. thorax, ev. CT av halsen
Behandling:
Langvarig antibiotikabehandling, penicillin + metronidazol
 1. Kupalli K, Livorsi D, Talati NJ, Osborn M. Lemierre's syndrome due to Fusobacterium necrophorum. Lancet Infect Dis 2012. pmid:22633566 PubMed  
 2. Lemierre A. On certain septicaemias due to anaerobic organisms. Lancet 1936; 1: 701-3. PubMed  
 3. Karkos PD, Asrani S, Karkos CD. Lemierre's syndrome: A systematic review. Laryngoscope 2009; 119: 1552-9. PubMed  
 4. Kristensen LH, Jensen A, Prag J. Fusobacterium necrophorum: fra tonsillitis til Lemierres syndrom. Ugeskr Læger 2009; 171: 987-90. Ugeskrift for Læger  
 5. Centor RM. Expand the pharyngitis paradigm for adolescents and young adults. Ann Intern Med 2009; 151: 812-5. Annals of Internal Medicine  
 6. Eilbert W, Singla N. Lemierre's syndrome. Int J Emerg Med 2013; 6: 40. pmid:24152679 PubMed  
 7. Døving M, Handal T, Galteland P. Bakterielle odontogene infeksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 672-5. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 8. Sarjomaa M, LiyanarachiKV, Brekke H. Fra tonsillitt til koksitt. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1754-5. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 9. Riordan T. Human infection with Fusobacterium necrophorum (Necrobacillosis), with a focus on Lemierres syndrome. Clin Microbiol Rev 2007; 20: 622-59. PubMed  
 10. Jensen A, Hagelskjaer Kristensen L, Prag J. Detection of Fusobacterium necrophorum subsp. funfuliforme in tonsillitis in young adults by real-time PCR. Clin Microbiol Infect 2007; 13: 695-701. PubMed  
 11. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 08.01.2018. sites.helsedirektoratet.no  
 12. Spelman D. Suppurative (septic) thrombophlebitis. UpToDate, last updated Apr 04, 2018. UpToDate  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørn Waagsbø, overlege avdeling for infeksjonssykdommer, St Olavs Hospital, Trondheim
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim