Hopp til hovedinnhold

Listeriose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Listeriose er en næringsmiddelbåren zoonose. Alvorlig bakterieinfeksjon som hovedsakelig rammer personer med nedsatt immunforsvar, gravide og deres fostre
Forekomst:
I Norge meldes ca. 20-30 nye tilfeller per år
Symptomer:
Infeksjonen er vanligvis asymptomatisk eller gir et influensaliknende sykdomsbilde, men kan hos risikogruppene gi alvorlig sykdom, særlig sepsis og meningitt
Funn:
Avhenger av hvem som er rammet - gravid, foster, barn, voksen. Febersykdom
Diagnostikk:
Agenspåvisning ved dyrking fra blod, spinalvæske, fostervann
Behandling: 
I sykehus, langvarig antibiotikabehandling
  1. Smittevernveilederen. Listeriose. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 17.04.2019.
  2. Lassen J. Listeria monocytogenes - en opportunist med alvorlige hensikter. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 19: 354 PubMed  
  3. Nygård K, Vold L, Tafjord Heier B, Bruun T og Kapperud G. Årsrapport 2010: Matbårne infeksjoner og utbrudd i 2009. Folkehelseinstituttet, mai 2010.
  4. Lamont RF, Sobel J, Mazaki-Tovi S, et al. Listeriosis in human pregnancy: a systematic review. J Perinat Med 2011; 39:227. PubMed  
  5. Mylonakis E, Hohmann EL, Calderwood SB. Central nervous system infection with Listeria moncytogenes. 33 years experience at a generel hospital and review of 776 episodes from the literature. Medicine, Baltimore, 1998; 77:313-36.
  6. Gelfand MS. Epidemiology and pathogenesis of Listeria monocytogenes infection. UpToDate, last updated Mar 27, 2015. UpToDate  
  7. Allerberger F, Huhulescu S. Pregnancy related listeriosis: treatment and control. Expert Rev Anti Infect Ther 2013;13(3): 395-403. PubMed  
  8. Roed C, Engsig FN, Omland LH, Skinhoj P, Obel N., Long-term mortality in patients diagnosed with Listeria monocytogenes meningitis: a Danish nationwide cohort study. J Infect. 2012;64(1): 34-40. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL