Hopp til hovedinnhold

Meningitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt bakteriell meningitt (ABM) er infeksjon i hjernehinnene og tilstøtende CNS-strukturer
Forekomst:
Fallende insidens i Norge. Ca. 20 tilfeller med systemisk meningokokksykdom årlig i perioden 2012-2018
Symptomer:
Klassiske symptomer som høy feber, hodepine og nakkestivhet er vanlige, men kan mangle
Funn:
Kan se petekkier ved meningokokksykdom. Funn forenlig med sepsis. Ev. nakkestivhet
Diagnostikk:
Viktigste tiltak for å bekrefte diagnosen er lumbalpunksjon
Behandling:
Umiddelbar empirisk og deretter målrettet adekvat antibiotisk terapi. Alvorlige utfall er vanlige ved ABM
 • Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten - nettside 
 1. Wall EC, Chan JM, Gil E, Heyderman RS. Acute bacterial meningitis. Curr Opin Neurol. 2021;34(3):386-395. PubMed  
 2. Van de Beek D, Drake JM, Tunkel AR. Nosokomial Bacterial Meningitis. N Engl J Med 2010;362:146. New England Journal of Medicine  
 3. Rojahn A, Klingenberg C, Knutsen PK, Døllner H. Bakteriell meningitt. Generell veileder i pediatri. SIst faglig oppdatert 01.01.2022. www.helsebiblioteket.no  
 4. Thigpen MC, Whitney CG, Messonnier NE, et al. Bacterial meningitis in the United States 1998-2007. N Engl J Med 2011; 364: 2016. PubMed  
 5. Smittevernveilederen. Pneumokokkinfeksjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 07.04.2019. www.fhi.no  
 6. Watt JP, Wolfson LJ, O`Brien KL, et al: Burden of disease caused by Haemophilus influenzae type b in children younger than 5 years: global estimates. Lancet 2009; 374: 903. PubMed  
 7. Dando SJ, Mackay-SIM A, Norton R. Pathogens Penetrating the Central Nervous System: Infection Pathways and the Cellular and Molecular Mechanisms of Invasion. Clin Microbiol Rev 2014; 27: 691. pmid:25278572 PubMed  
 8. Phares CR, Lynfield R, Farley MM, et al. Epidemiology of invasive group B streptococcal disease in the United States, 1999-2005. JAMA 2008; 299 :2056.
 9. Stoll BJ, Hansen NI, Sánchez PJ, et al. Early onset neonatal sepsis: the burden of group B Streptococcal and E. coli disease continues. Pediatrics. 2011;127: 817. PubMed  
 10. Mount HR, Boyle SD. Aseptic and Bacterial Meningitis: Evaluation, Treatment, and Prevention. Am Fam Physician. 2017;96(5):314-322. PubMed  
 11. Paranjape N. Rhombencephalitis due to Listeria monocytogenes. IDCases. 2021;24:e01081. Published 2021 Mar 23. PMID: 33850723 PubMed  
 12. Glimåker M, Johansson B, Grindborg Ö, Bottai M, Lindquist L, Sjölin J. Adult bacterial meningitis: earlier treatment and improved outcome following guideline revision promoting prompt lumbar puncture. Clin Infect Dis. 2015;60(8):1162-1169. PubMed  
 13. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 14. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Siste faglig oppdatert 15. mars 2021. www.helsedirektoratet.no  
 15. Brouwer MC, McIntyre P, Prasad K, van de Beek D. Corticosteroids for acute bacterial meningitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD004405. Cochrane (DOI)  
 16. Kramer AH, Bleck TP. Neurocritical care of patients with central nervous system infections. Curr Infect Dis Rep 2007;9:308. PubMed  
 17. Brouwer MC, Tunkel AR, McKhann GM. Brain abscess. New Engl J Med 2014; 371: 447. pmid:25075836 PubMed  
 18. Folkehelseinstituttet. Meningokokksykdom - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 23.06.2020. www.fhi.no  
 19. http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/gruppe-b-streptokokker-hos-gravide-og-fodende-kvinner/Sider/default.aspx.
 20. Smittevernveilederen. Haemophilus influenzae-sykdom - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 01.10.2021. www.fhi.no  
 21. Zainel A, Mitchell H, Sadarangani M. Bacterial Meningitis in Children: Neurological Complications, Associated Risk Factors, and Prevention. Microorganisms. 2021 Mar 5;9(3):535. PMID: 33807653 PubMed  
 22. Berild D, Eliassen KE. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Dato publisert 22.09.2016. www.antibiotikaiallmennpraksis.no  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørn Waagsbø, overlege ved avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo