Hopp til hovedinnhold

Meningitt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Akutt bakteriell meningitt (ABM) er infeksjon i hjernehinnene og tilstøtende CNS-strukturer
Forekomst:
Fallende insidens i Norge. Ca. 20 tilfeller med systemisk meningokokksykdom årlig i perioden 2012-2018
Symptomer:
Klassiske symptomer som høy feber, hodepine og nakkestivhet er vanlige, men kan mangle
Funn:
Kan se petekkier ved meningokokksykdom. Funn forenlig med sepsis. Ev. nakkestivhet
Diagnostikk:
Viktigste tiltak for å bekrefte diagnosen er lumbalpunksjon
Behandling:
Umiddelbar empirisk og deretter målrettet adekvat antibiotisk terapi. Alvorlige utfall er vanlige ved ABM

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Undersøkelser på sykehuset

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Prehospital behandling

Behandling i sykehus

Andre tiltak

Forebyggende behandling

Vaksinasjon ved reiser

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Trygdemedisin

Sykmelderveileder

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Illustrasjoner

Bilder og plansjer

Kilder

Nasjonale kompetansetjenester

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Bjørn Waagsbø, overlege ved avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Espen Dietrichs, professor og avdelingsoverlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo