Hopp til hovedinnhold

MRSA i hjemmesykepleien

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • MRSA-veilederen. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. Juni 2009.
 • Akselsen PE. MRSA. Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet 2016, sist oppdatert sept. 2016.
 1. Folkehelseinstituttet. Stafylokokkinfeksjoner (inkl. MRSA-infeksjoner) - veileder for helsepersonell. Oslo FHI sist oppdatert 23.08.2019. Siden lest 04.02.2021 www.fhi.no  
 2. Folkehelseinstituttet. Årsrapport 2018. Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag. FHI 2018. Siden lest 04.02.2021 www.fhi.no  
 3. Bukholm G, Fossum A. MRSA utenfor sykehus - et betydelig folkehelseproblem i Norge?. MSIS, Ukerapport 14, 2004.
 4. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2008.
 5. Akselsen PE. MRSA. Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet 2016, sist oppdatert sept. 2016.
 6. Harboe E, Reiersen R, Holberg-Petersen M, Natås OB. Smitte med meticillinresistente gule stafylokokker til pleiepersonalet i hjemmesykepleien. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 319-21. PubMed  
 7. Cooper BS, Stone SP, Kibbler CC, Cookson BD, Roberts JA, Medeley GF, et al. Isolation measures in the hospital management of MRSA: a systematic review of the literature. BMJ 2004; 329: 533-9. British Medical Journal  
 8. Westh H, Boye K, Bartels MD et al. Epidemisk stigning af methicillinresistente Staphylococcus aureus i København. Ugeskr Læger 2006; 168: 671-3. Ugeskrift for Læger  
 9. Muto CA, Jernigan JA, Ostrowsky BE, Richet HM, Jarvis WR, Boyce JM, et al. SHEA guidelines for preventing nosocomial transmission of multi-drug resistant strains of Staphylococcus aureus and Enterococcus. Infect Control Hosp Epidemiol 2003; 24: 362-86. PubMed  
 10. Elstrøm P. Forekomst av MRSA i Norge i 2006. Folkehelseinstituttet, Ukerapport 22, 2007.
 11. Sherertz RJ, Reagan DR, Hampton KD, Robertson KL, Streed SA, Hoen HM, et al. Cloud adult: the Staphylococcus aureus-virus interaction revisited. Ann Intern Med 1996; 124: 539-47. Annals of Internal Medicine  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, Redaktør NEL