Hopp til hovedinnhold

MRSA i hjemmesykepleien

Sist revidert:

Sist revidert av:Kjerneopplysninger

Kilde

Definisjon

Forekomst

Diagnostikk

Indikasjoner for prøvetaking

Prøvetaking i hjemmesykepleien

Prøvetaking utenfor fast helsetjeneste

Prøvetaking prosedyre

Smittesporing

MRSA hos bruker

MRSA hos personale

Terapi

I brukerens hjem

Tiltak overfor personalet

Behandling av MRSA infeksjon

MRSA bærertilstand

Oppheving av smittestatus

Forebygging - basale rutiner

Håndhygiene

Hostehygiene

Pasientplassering

Personlig beskyttelsesutstyr

Håndtering av pasientnært utstyr

Renhold og desinfeksjon

Avfallshåndtering

Håndtering av sengetøy og tekstiler

Trygg injeksjonspraksis

Desinfeksjon av hud

Beskyttelse mot stikkskader

Rettigheter og plikter

Melding av MRSA-funn

Varsling av MRSA-utbrudd

Økonomiske forhold

Utgifter til undersøkelse og behandling av enkeltpasienter

Utgifter til undersøkelse av og tiltak overfor helsearbeidere

Utgifter til smitteoppsporing

Utgifter til nødvendig smittevernhjelp

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, Redaktør NEL