Hopp til hovedinnhold

MRSA i primærhelsetjenesten

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


MRSA-veilederen. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. Juni 2009.

Lindbæk M (red). MRSA. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet 2016.

  1. MRSA-veilederen. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. Juni 2009.
  2. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
  3. Cooper BS, Stone SP, Kibbler CC, Cookson BD, Roberts JA, Medeley GF, et al. Isolation measures in the hospital management of MRSA: a systematic review of the literature. BMJ 2004; 329: 533-9. British Medical Journal  
  4. Westh H, Boye K, Bartels MD et al. Epidemisk stigning af methicillinresistente Staphylococcus aureus i København. Ugeskr Læger 2006; 168: 671-3. Ugeskrift for Læger  
  5. Muto CA, Jernigan JA, Ostrowsky BE, Richet HM, Jarvis WR, Boyce JM, et al. SHEA guidelines for preventing nosocomial transmission of multi-drug resistant strains of Staphylococcus aureus and Enterococcus. Infect Control Hosp Epidemiol 2003; 24: 362-86. PubMed  
  6. Blystad H (red). Stafylokokkinfeksjoner (inkl. MRSA-infeksjoner). Smittevernboka. Folkehelseinstituttet 2013.
  7. Fjeld H, Havnen GC. MRSA-sanering hos gravide. Relis.no 18.03.16 relis.no  
  8. Fritz SA, Camins BC, Eisenstein KA, et al. Effectiveness of measures to eradicate Staphylococcus aureus carriage in patients with community-associated skin and soft-tissue einfections: a randomized trial. Infect Control Hosp Epidemiol 2011; 32: 872-80. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL. (tilrettelegging for NEL)