Hopp til hovedinnhold

Mycoplasma genitalium

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i urinrør eller genitalia interna med bakterien Mycoplasma genitalium. Overføres seksuelt
Forekomst:
Sjeldnere enn klamydia
Symptomer:
Ofte asymptomatisk. Ev. uretral utflod, dysuri, ev. underlivssmerter
Funn:
Ved undersøkelse uretral eller vaginal fluor, ellers ingen spesifikke symptomer ved ukomplisert infeksjon
Diagnostikk:
PCR fra urin hos menn, vaginalprøve hos kvinner. Prøve tas kun ved symptomer foruten ved test av fast seksualpartner
Behandling:
Ved symptomer og ukomplisert infeksjon er gis azitromycin
 • Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022)
 1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest aug. 2022).
 2. Jensen JS, Cusini M, Gomberg M, Moi H. 2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV. 2016 Oct;30(10):1650-1656. PMID: 27505296 PubMed  
 3. Bachmann LH, Kirkcaldy RD, Geisler WM, et al. Prevalence of Mycoplasma genitalium infection, antimicrobial resistance mutations and symptom resolution following treatment of urethritis. Clin Infect Dis 2020. pmid:32185385 PubMed  
 4. Nilsen E, Vik E, Røed MA. Lav forekomst av M genitalium blant pasienter undersøkt for C trachomatis. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 2232-4. doi:10.4045/tidsskr.11.0165 DOI  
 5. Hjorth SV, Bjornelius E, Lidbrink P et al. Sequence-based typing of Mycoplasma genitalium reveals sexual transmission. J Clin Microbiol 2006; 44: 2078-83. PubMed  
 6. Seña AC, Lee JY, Schwebke J, et al. A Silent Epidemic: The Prevalence, Incidence and Persistence of Mycoplasma genitalium Among Young, Asymptomatic High-Risk Women in the United States. Clin Infect Dis 2018; 67: 73-9. pmid:29342269 PubMed  
 7. Baumann L, Cina M, Egli-Gany D, et al. Prevalence of Mycoplasma genitalium in different population groups: systematic review and meta-analysis. Sex Transm Infect 2018; 94: 255-62. pmid:29440466 PubMed  
 8. Taylor-Robinson D, Jensen JS. Mycoplasma genitalium: from Chrysalis to multicolored butterfly. Clin Microbiol Rev 2011; 24: 498-514. doi: 10.1128/CMR.00006-11 DOI  
 9. Folkehelseinstituttet. Mykoplasmainfeksjon, genital. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 03.01.2019. Siden besøkt 23.09.2020 www.fhi.no  
 10. Nijhuis RHT et al. High levels of macrolide resistance-associated mutations in Mycoplasma genitalium warrant antibiotic susceptibility-guided treatment. J Antimicrob Chemother 2015. doi: 10.1093/jac/dkv136
 11. Hughes G, Saunders J. Mycoplasma genitalium: the next sexually transmitted superbug? Editorial. BMJ 2018; 363: k4376. doi:10.1136/bmj.k4376 DOI  
 12. Hartgill U, Nodenes K, Moi H. På vei mot en multiresistent seksuelt overførbar infeksjon?. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 927-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 13. Jernberg EJN, Moi H. Mycoplasma genitalium - etiologisk agens for seksuelt overført infeksjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2233-5. PubMed  
 14. European Dermatology forum (EDF). Guidelines developed by other societies, approved by EDF. 2015 European guideline on Mycoplasma genitalium infections. Developed by the IUSTI-Europe Guideline Editorial Board. Published 25.11.2016. Siden besøkt 23.09.2020. www.edf.one  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL