Hopp til hovedinnhold

Mycoplasma genitalium

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon i urinrør eller genitalia interna med bakterien Mycoplasma genitalium. Overføres seksuelt
Forekomst:
Sjeldnere enn klamydia
Symptomer:
Ofte asymptomatisk. Ev. uretral utflod, dysuri, ev. underlivssmerter
Funn:
Ved undersøkelse uretral eller vaginal fluor, ellers ingen spesifikke symptomer ved ukomplisert infeksjon
Diagnostikk:
PCR fra urin hos menn, vaginalprøve hos kvinner. Prøve tas kun ved symptomer foruten ved test av fast seksualpartner
Behandling:
Ved symptomer og ukomplisert infeksjon er gis azitromycin

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelse, spesialisthelsetjeneste

Meldeplikt

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Trygdemedisin

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Sentral kilde

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL