Hopp til hovedinnhold

Nekrotiserende bløtdelsinfeksjoner

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Gruppe av akutte, ofte raskt progredierende og livstruende infeksjoner i hud, subkutant vev, fascie og muskulatur
Forekomst:
Sjeldne infeksjoner
Symptomer:
Akutt innsettende, sterke smerter, rask migrasjon, ofte tidlige uttalte systemiske tegn på alvorlig infeksjon
Funn:
Høy feber, frostrier, tidvis beskjedne ytre hudfunn, dysproporsjonal smerte, hypotensjon, takykardi, konfusjon
Diagnostikk:
Klinisk mistanke, kirurgisk eksplorasjon og bekreftelse, mikrobiologisk, biokjemisk og radiologisk diagnostikk
Behandling:
Antibiotika, radikal kirurgi, organstøttende terapi, intensivovervåkning, gjentatte operasjoner
 1. Morgan MS. Diagnosis and management of necrotising fasciitis: a multiparametric approach. J Hosp Infect. 2010 Aug;75(4):249-57. Epub 2010 Jun 9. PMID: 20542593. PubMed  
 2. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2014; 59: 10. pmid:24973422 PubMed  
 3. Helsedirektoratet (2013). Antibiotika i sykehus [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 05. oktober 2021, lest 19. november 2021). www.helsedirektoratet.no  
 4. Stevens DL, Bryant AE, Goldstein EJ. Necrotizing Soft Tissue Infections. Infect Dis Clin North Am. 2021 Mar;35(1):135-155. PMID: 33303335. PubMed  
 5. Hakkarainen TW, Kopari NM, Pham TN. Necrotizing soft tissue infections: review and current consepts in the treatment, systems of care, and outcomes. Curr Probl Surg 2014; 8: 344. pmid:25069713 PubMed  
 6. Bruun T, Kittang BR, de Hoog BJ, et al. Necrotizing soft tissue infections caused by Streptococcus pyogenes and Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis of groups C and G in western Norway. Clin Microbiol Infect. 2013 Dec;19(12):E545-50. PMID: 23795951. PubMed  
 7. Madsen MB, Skrede S, Perner A, et al. Patient's characteristics and outcomes in necrotising soft-tissue infections: results from a Scandinavian, multicentre, prospective cohort study. Intensive Care Med. 2019 Sep;45(9):1241-1251. PMID: 31440795.
 8. Stevens DL, Bryant AE. Necrotizing soft tissue infections. New England Journal of Medicine 2017;377: 2253-65. PubMed  
 9. Bruun T, Rath E, Madsen MB, et al. Risk Factors and Predictors of Mortality in Streptococcal Necrotizing Soft-tissue Infections: A Multicenter Prospective Study. Clin Infect Dis. 2021 Jan 27;72(2):293-300. PMID: 31923305. PubMed  
 10. Cole JN, Barnett TC, Nizet V, Walker MJ. Molecular insight into invasive group A streptococcal disease. Nature Reviews, Microbiology 2011;9: 724-36.
 11. Shiroff AM, Herlitz GN, Gracias VH. Necrotizing soft tissue infections. J Intensive Care Med 2014; 29: 138. pmid:23753218 PubMed  
 12. Skrede S, Bruun T, Rath E, Oppegaard O. Microbiological Etiology of Necrotizing Soft Tissue Infections. Adv Exp Med Biol. 2020;1294:53-71. PMID: 33079363. PubMed  
 13. Hsiao CT, Chang CP, Huang TY, Chen YC, Fann WC. Prospective Validation of the Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis (LRINEC) Score for Necrotizing Fasciitis of the Extremities. PLoS One. 2020 Jan 24;15(1):e0227748. PMID: 31978094. PubMed  
 14. Folkehelseinsituttet, smitterverveilederen, Vibrio- og Shewanellainfeksjoner - veileder for helsepersonell. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/vibrionaceaeinfeksjoner-diverse-art/. Side besøkt 07.04.21
 15. Anaya DA, Dellinger EP. Necrotizing soft-tissue infection: Diagnosis and management. Clin Infect Dis 2007; 44: 705. pmid:17278065 PubMed  
 16. Phan HH, Cocanour CS. Necrotizing soft tissue infections in the intensive care unit. Crit Care Med 2010; 38: 460. pmid:20724879 PubMed  
 17. Bakleh M, Wold LE, Mandrekar JN, et al. Correlation of histopathologic findings with clinical outcome in necrotizing fasciitis. Clin Infect Dis. 2005 Feb 1;40(3):410-4. PMID: 15668865. PubMed  
 18. Fernando SM, Tran A, Cheng W, et al. Necrotizing Soft Tissue Infection: Diagnostic Accuracy of Physical Examination, Imaging, and LRINEC Score: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Surg. 2019 Jan;269(1):58-65. PMID: 29672405. PubMed  
 19. Wong C, Khin L, Heng K. The LRINEC (laboratory risk indicator for necrotizng fasciitis) score: a tool for distinguishing necrotizing fascitiis from other soft-tissue infections. Crit Care Med 2004; 32: 1535. pmid:15241098 PubMed  
 20. Rath E, Skrede S, Oppegaard O, Bruun T. Non-purulent skin and soft tissue infections: predictive power of a severity score and the appropriateness of treatment in a prospective cohort. Infect Dis (Lond). 2020 May;52(5):361-371. PMID: 32052670. PubMed  
 21. Oppegaard O, Rath E. Treatment of Necrotizing Soft Tissue Infections: Antibiotics. Adv Exp Med Biol. 2020;1294:87-103. PMID: 33079365. PubMed  
 22. Kaafarani HMA & King DR, Necrotizing Skin and Soft Tissue Infections. Surgical Clinics of North America 2014;94: 155-63. PubMed  
 23. Wronski M, Slodkowski M, Cebulski W, Karkocha D, Krasnodebski IW. Necrotizing fasciitis: early sonographic diagnosis. J Clin Ultrasound. 2011 May. 39(4):236-9.
 24. Carapetis JR, Jacoby P, Carville K, et al. Effectiveness of clindamycin and intravenous immunoglobulin, and risk of disease in contacts, in invasive group A streptococcal infections. Clinical Infectious Diseases 2014;59: 358-65. PubMed  
 25. Levett D, Bennett MH, Millar J. Adjunctive hyperbaric oxygen for necrotizing fasciitis. Cochran Database Syst Rev 2015; 1: CD007937. pmid:25879088 PubMed  
 26. Light TD, Choi KC, Thomsen TA. Long-term outcomes of patients with necrotizing fasciitis. J Burn Care Res 2010; 31: 93. pmid:20061842 PubMed  
 27. Pham TN, Moore ML, Costa BA. Assessment of functional limitations after necrotizing soft tissue infectionb. J Burn Care Res 2006; 30: 301. pmid:19165118 PubMed  
 28. Suijker J, de Vries A, de Jong VM, et al. Health-Related Quality of Life Is Decreased After Necrotizing Soft-Tissue Infections. J Surg Res. 2020 Jan;245:516-522. PMID: 31450039. PubMed  
 • Eivind Rath, indremedisiner og infeksjonslege, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørn Waagsbø, overlege avdeling for infeksjonssykdommer St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Kim Alexander Tønseth, Plastikkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
 • Branislava Yli, Kvinneklinikken, Rikshospitalet, Oslo
 • Peter Ellekvist, overlæge, Infektionsmedicinsk afdeling, Herlev Hospital