Hopp til hovedinnhold

Nekrotiserende bløtvevsinfeksjon (NVBI)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Gruppe av akutte, ofte raskt progredierende og livstruende infeksjoner i hud, subkutant vev, fascie og muskulatur
Forekomst:
Sjeldne infeksjoner
Symptomer:
Akutt innsettende, sterke smerter, rask migrasjon, ofte tidlige uttalte systemiske tegn på alvorlig infeksjon
Funn:
Høy feber, frostrier, tidvis beskjedne ytre hudfunn, dysproporsjonal smerte, hypotensjon, takykardi, konfusjon
Diagnostikk:
Klinisk mistanke, kirurgisk eksplorasjon og bekreftelse, mikrobiologisk, biokjemisk og radiologisk diagnostikk
Behandling:
Antibiotika, radikal kirurgi, organstøttende terapi, intensivovervåkning, gjentatte operasjoner

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

Klassifikasjon

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Kirurgi

Intensivbehandling

Annen behandling

Rehabilitering

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Eivind Rath, indremedisiner og infeksjonslege, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørn Waagsbø, overlege avdeling for infeksjonssykdommer St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Kim Alexander Tønseth, Plastikkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
  • Branislava Yli, Kvinneklinikken, Rikshospitalet, Oslo
  • Peter Ellekvist, overlæge, Infektionsmedicinsk afdeling, Herlev Hospital