Hopp til hovedinnhold

Nekrotiserende bløtdelsinfeksjoner

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Gruppe av akutte, ofte raskt progredierende og livstruende infeksjoner i hud, subkutant vev, fascie og muskulatur
Forekomst:
Sjeldne infeksjoner
Symptomer:
Akutt innsettende, sterke smerter, rask migrasjon, ofte tidlige uttalte systemiske tegn på alvorlig infeksjon
Funn:
Høy feber, frostrier, tidvis beskjedne ytre hudfunn, dysproporsjonal smerte, hypotensjon, takykardi, konfusjon
Diagnostikk:
Klinisk mistanke, kirurgisk eksplorasjon og bekreftelse, mikrobiologisk, biokjemisk og radiologisk diagnostikk
Behandling:
Antibiotika, radikal kirurgi, organstøttende terapi, intensivovervåkning, gjentatte operasjoner
  • Eivind Rath, indremedisiner og infeksjonslege, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørn Waagsbø, overlege avdeling for infeksjonssykdommer St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Kim Alexander Tønseth, Plastikkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
  • Branislava Yli, Kvinneklinikken, Rikshospitalet, Oslo
  • Peter Ellekvist, overlæge, Infektionsmedicinsk afdeling, Herlev Hospital