Hopp til hovedinnhold

Invasiv pneumokokkinfeksjon

Sist revidert:

Sist revidert av:



Definisjon:
Sykdommen arter seg oftest som pneumoni, meningitt, bakteriemi eller sepsis
Forekomst:
Er en viktig, men sjelden årsak til alvorlig sykdom og død hos små barn
Symptomer:
Avhenger av hvilken type infeksjon som foreligger, men ofte er det rask sykdomsutvikling
Funn:
Avhenger av lokalisasjon av infeksjon
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er blodprøver, blodkulturer, dyrkningsprøver
Behandling:
Sykehusbehandling med penicillin

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere?

Meldeplikt

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim