Hopp til hovedinnhold

Invasiv pneumokokkinfeksjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Sykdommen arter seg oftest som pneumoni, meningitt, bakteriemi eller sepsis
Forekomst:
Er en viktig, men sjelden årsak til alvorlig sykdom og død hos små barn
Symptomer:
Avhenger av hvilken type infeksjon som foreligger, men ofte er det rask sykdomsutvikling
Funn:
Avhenger av lokalisasjon av infeksjon
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er blodprøver, blodkulturer, dyrkningsprøver
Behandling:
Sykehusbehandling med penicillin
 1. Smittevernveilederen. Pneumokokkinfeksjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 07.04.2019. www.fhi.no  
 2. O`Brien KL, Wolfson LJ, Watt JP. Burden of disease caused by Streptococcus penumoniae in children younger than 5 years: global estimates. Lancet 2009; 374: 893-902. PubMed  
 3. Vestrheim DF, Løvoll O, Aaberge IS, Caugant DA, Høiby EA, Bakke H, Bergsaker M. Effectiveness of a 2+1 dose schedule pneumococcal conjugate vaccination programme on invasive pneumococcal disease among children in Norway. Vaccine 2008; 26: 3277-81. PubMed  
 4. Olarte L, Barson WJ, Barson RM, et al. Impact of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine on pneumococcal meningitis in U.S. children. Clin Infect Dis 2015. doi: 10.1093/cid/civ368
 5. Pletz MW, Maus U, Krug N et al. Pneumococcal vaccines: mechanism of action, impact on epidemiology and adaptation of the species. Int J Antimicrob Agents 2008; ePUB.
 6. Døllner H, Abrahamsen T, Alsaker T et al. Akuttveileder, Norsk barnelegeforening. 2006.
 7. Brauteset L, Høiby E, Syversen G, Surén P, Wathne K . Invasiv pneumokokkinfeksjon hos barn i Oslo 1998 - 2004. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1380-3. PubMed  
 8. Vaksinasjonsboka. Pneumokokkvaksiner. Folkehelseinstituttet, Oslo. Oppdatert 11.04.2011.
 9. Wisløff T, Abrahamsen TG, Bergsaker MA, Løvoll Ø, Møller P, Pedersen MK, Kristiansen IS. Cost effectiveness of adding 7-valent pneumococcal conjugate (PCV-7) vaccine to the Norwegian childhood vaccination program. Vaccine 2006; 24: 5690-9. PubMed  
 10. Black S, France EK, Isaacman D, Bracken L et al. Surveillance for invasive pneumococcal disease during 2000-2005 in a population of children who received 7-valent pneumococcal conjugate vaccine. Pediatr Infect Dis J 2007; 26: 771-7. PubMed  
 11. Pavia M, Bianco A, Nobile CG, et al. Efficacy of pneumococcal vaccination in children younger than 24 months: a meta-analysis. Pediatrics 2009; 123: 1103-10. Pediatrics  
 12. Folkehelseinstituttet, red. Furuseth E, Rønning K, Steens A, Aaberge I, Vestrheim DF, Bergsaker MR, et al. Rapport 2015:7 Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge. 2015. 7:2015. www.fhi.no  
 13. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjon av personer 65 år og eldre. Vaksinasjonsveilederen. 05.02.2018. www.fhi.no  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim