Hopp til hovedinnhold

Psoas abscess

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Abscess lokalisert til psoasmuskelen kan være en okkult infeksjon uten kjent utgangspunkt (primær) eller en direkte spedning av infeksjon fra et naboorgan (sekundær)
Forekomst:
Insidens er ca. 12 tilfeller per 100.000 per år blant voksne
Symptomer:
Uspesifikke symptomer som ryggsmerter, flankesmerter, feber av ukjent årsak, lyskesmerte som gir mistanke om hofteleddssykdom, hyppig vannlating eller magesmerter
Funn:
Pasienten ligger med flektert og utadrotert hofte og lumbal lordose. Positiv isometrisk fleksjon i psoas utløser smerte
Diagnostikk:
CRP, SR, hvite vil være forhøyet. Av og til foreligger pyuri. CT er den foretrukne bildediagnostiske metoden
Behandling:
Perkutan drenasje og antibiotika er førstelinjebehandlingen
  1. Shields D, Robinson P, Crowley TP. Iliopsoas abscess--a review and update on the literature. Int J Surg. 2012;10(9):466-469. PubMed  
  2. Spelman D. Psoas abscess. UpToDate, last updated Feb 23, 2022. UpToDate  
  3. Mückley T, Schütz T, Kirschner M, et al. Psoas abscess: the spine as a primary source of infection. Spine (Phila Pa 1976) 2003; 28:E106. PMID:12642773. PubMed  
  4. Mallick IH, Thoufeeq MH, Rajendran TP. Iliopsoas abscesses. Postgrad Med J 2004; 80:459. PubMed  
  5. van den Berge M, de Marie S, Kuipers T, Jansz AR, Bravenboer B. Psoas abscess: report of a series and review of the literature. Neth J Med 2005; 63: 413-6. PubMed  
  6. Navarro López V, Ramos JM, Meseguer V, et al. Microbiology and outcome of iliopsoas abscess in 124 patients. Medicine (Baltimore) 2009; 88:120. PubMed  
  7. Takada T, Terada K, Kajiwara H, Ohira Y. Limitations of using imaging diagnosis for psoas abscess in its early stage. Intern Med 2015; 54:2589. PubMed  
  8. Todkar M. Case report: psoas abscess-unusual etiology of groin pain. MedGenMed 2005; 7:10. PubMed  
  9. Garner J, Meiring PD, Ravi K, Gupta R. Psoas abscess-not as rare as we think? Colorectal Dis 2007; 9: 269-74. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)