Hopp til hovedinnhold

Psoas abscess

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Abscess lokalisert til psoasmuskelen kan være en okkult infeksjon uten kjent utgangspunkt (primær) eller en direkte spedning av infeksjon fra et naboorgan (sekundær)
Forekomst:
Insidens er ca. 12 tilfeller per 100.000 per år blant voksne
Symptomer:
Uspesifikke symptomer som ryggsmerter, flankesmerter, feber av ukjent årsak, lyskesmerte som gir mistanke om hofteleddssykdom, hyppig vannlating eller magesmerter
Funn:
Pasienten ligger med flektert og utadrotert hofte og lumbal lordose. Positiv isometrisk fleksjon i psoas, psoastest, utløser smerte
Diagnostikk:
CRP, SR, hvite vil være forhøyet. Av og til foreligger pyuri. CT er den foretrukne bildediagnostiske metoden
Behandling:
Perkutan drenasje og antibiotika er førstelinjebehandlingen

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Klinisk anatomi

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Kirurgi

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere?

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)