Hopp til hovedinnhold

Rottebittfeber

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjonssykdom etter rottebitt. Kan skyldes to ulike bakterier og gi to forskjellige sykdomsbilder
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Rottebitt som én til flere uker senere blir hovent, indurert og smertefullt, ev. med rask utvikling av allmennsymptomer
Funn:
Bittmerke, bare unntaksvis tegn til lokal infeksjon initialt
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er dyrkning, mikroskopi, infeksjonsparametre, ev. serologi
Behandling:
Antibiotika, penicillin
  1. Grude N, Tveten Y, Torp PØ, Laastad O. Rottebittfeber. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3057-8. PubMed  
  2. Trucksis M. Rat bite fever. UpToDate, last updated Aug 16, 2013. UpToDate  
  3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Fatal rat-bite fever--Florida and Washington, 2003. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2005; 53:1198. PubMed  
  4. Folkehelseinstituttet. Rottebittfeber - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen, sist oppdatert 06.02.2019. www.fhi.no  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL