Hopp til hovedinnhold

Sepsis

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon: 
En tilstand hvor en infeksjon har utløst en selvopprettholdende og ukontrollerbar organdysfunksjon
Forekomst:
Spesielt hyppig i definerte risikogrupper, men også i befolkningen for øvrig
Symptomer:
Lokalisert eller systemisk infeksjon med blant annet feber eller hypotermi, rask puls og pust, hypotensjon, endret mental status mfl.
Funn: 
Feber, hypotermi, takykardi, takypne, endret mental status, hypotensjon, hypoperfusjon, redusert diurese
Diagnostikk: 
Lokalisert eller systemisk infeksjon, samt systemiske tegn til organinvolvering
Behandling: 
Oksygentilskudd, intravenøs væsketerapi og intraveøs antibiotika

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske sepsis-kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Undersøkelser i sykehus

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamenter

Antibiotikabehandling

Medikamenter, kjent etiologi

Organdysfunksjoner

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Oppfølging

Plan

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Nasjonale kompetansetjenester

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Bjørn Waagsbø, overlege ved avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL