Hopp til hovedinnhold

Syfilis

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Syfilis er en seksuelt overført infeksjonssykdom som skyldes spiroketen Treponema pallidum. Det kliniske forløpet kan inndeles i tre stadier
Forekomst:
Insidens på verdensbasis er ca. 8 millioner. Sjelden i Norge. Økt insidens senere år, først og fremst blant homoseksuelle menn
Symptomer:
Seksuell kontakt i sykehistorien. Sjanker ses 10-90 dager etter inokulasjon, gjennomsnittlig 3-4 uker
Funn:
Sjanker starter som en liten erosjon, og utvikles hurtig til et smertefritt overflatisk ulcus med ren sårbunn og faste, indurerte sårkanter (såkalt hard sjanker). Den typiske lesjonen er et uømt, voldformet sår (sjanker) ved inokulasjonsstedet, hyppigst lokalisert på penis, labiae, cervix eller anorektalt. Uøm forstørrelse av regionale lymfeknuter foreligger hos 70-80%
Diagnostikk:
Screening med spesifikk T pallidum IgM-antistoff test er indisert ved primærinfeksjon. Spirocheter kan ses i direktemikroskopi
Behandling:
Penicillin er førstevalgsmiddel ved alle stadier av sykdommen

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Trygdemedisin

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Inst. for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kåre Bergh, spesialist i mikrobiologi, mikrobiologisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim. Professor, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim