Hopp til hovedinnhold

Syfilis

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Syfilis er en seksuelt overført infeksjonssykdom som skyldes spiroketen Treponema pallidum. Det kliniske forløpet inndeles i tre stadier
Forekomst:
Insidens på verdensbasis er ca. 8 millioner. Ca. 200 nye tilfeller årlig i Norge. Økt insidens senere år, først og fremst blant homoseksuelle menn
Symptomer:
Seksuell kontakt i sykehistorien. Sjanker ses 10-90 dager etter inokulasjon, gjennomsnittlig 3-4 uker
Funn:
Sjanker starter som en liten erosjon, og utvikles hurtig til et smertefritt overflatisk, voldformet sår (sjanker) ved inokulasjonsstedet. Hyppigst lokalisert på penis, labiae, cervix eller anorektalt. Uøm forstørrelse av regionale lymfeknuter foreligger hos 70-80%
Diagnostikk:
Screening med spesifikk T pallidum IgM-antistoff test er indisert ved primærinfeksjon. Spirocheter kan ses i direktemikroskopi
Behandling:
Penicillin er førstevalgsmiddel ved alle stadier av sykdommen
 1. Brown DL, Frank JE. Diagnosis and management of syphilis. Am Fam Physician 2003; 68: 283-90. PubMed  
 2. Workowski KA and Berman SM. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2006. MMWR Recomm Rep 2006; 55: 1-94. PubMed  
 3. Wõhrl S, Geusau A. Clinical update: syphilis in adults. Lancet 2007; 369: 1912-4. PubMed  
 4. Folkehelseinstituttet: Syfilis - veileder for helsepersonell. Oppdatert 07.04.19. Nettsiden besøkt 22.02.22. www.fhi.no  
 5. Folkehelseinstituttet. Blod og seksuelt overførte sykdommer i Norge 2016.
 6. Folkehelseinstituttet. Mindre hiv, gonoré og syfilis under pandemien. Nyheter fra FHI 15.03.2022 www.fhi.no  
 7. WHO guidelines for the treatment of Treponema pallidum (syphilis). World Health Organization 2016. ISBN 978 92 4 154980 6 www.who.int  
 8. Janier M, Unemo M, Dupin N et al. 2020 European guideline on the management of syphilis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021 Mar;35(3):574-588. Epub 2020 Oct 22. PMID: 33094521.
 9. Reynolds SJ, Risbud AR, Shepherd ME, et al. High rates of syphilis among STI patients are contributing to the spread of HIV-1 in India. Sex Transm Infect 2006; 82: 121-6. PubMed  
 10. Mendez-Lopez A, Stuckler D, Marcus U, et al. Social and behavioural determinants of syphilis: Modelling based on repeated cross-sectional surveys from 2010 and 2017 among 278,256 men who have sex with men in 31 European countries. Lancet Reg Health Eur 2022; 22: 100483. pmid:35990256 PubMed  
 11. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 12. Tang B, Chang X. Condylomata Lata. Images in Clinical Medicine. . N Engl J Med 2023; 388: e3. doi:10.1056/NEJMicm2207538 DOI  
 13. Oslo universitetssykehus, eHåndbok: Syfilis -diagnostikk og behandling. Prosedyre. Siden besøkt 25.01.2022. ehandboken.ous-hf.no  
 14. Henny KD, Huang Y-LA, Hoover KW. Low Human Immunodeficiency Virus (HIV) Testing Rates and No HIV Preexposure Prophylaxis Prescribed Among Female Patients Diagnosed With a Sexually Transmitted Infection, 2017-2018. Obstet Gynecol 2020. pmid:33156188 PubMed  
 15. Clark EG, Danbolt N. The Oslo study of the natural course of untreated syphilis. Med Clin North Am 1964; 48: 613-21. PubMed  
 16. Larsen SA, Steiner BM, Rudolph AH. Laboratory diagnosis and interpretation of tests for syphilis. Clin Microbiol Rev 1995; 8: 1-21. PubMed  
 17. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Siste faglig oppdatert 15. mars 2021. www.helsedirektoratet.no  
 18. Folkehelseinstituttet. Gonore og syfilis i Norge 2017. Oslo. Folkehelseinstituttet 2018. www.fhi.no  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kåre Bergh, spesialist i mikrobiologi, mikrobiologisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim. Professor, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Trondheim