Hopp til hovedinnhold

Tetanus, stivkrampe

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon med bakterien Clostridium tetani som produserer toksinet tetanospasmin
Forekomst:
Sjelden i industrialiserte land, men en viktig dødsårsak i mange utviklingsland
Symptomer:
Sykehistorie med sårskade og mulig kontaminering. Etter hvert stivhet og spasmer i kjevemusklene (trismus), stivhet i nakken og andre muskler, dysfagi, irritabilitet
Funn:
Tidlige kliniske funn er smerter og iling i inokulasjonsområdet, etterfulgt av spastisitet av musklene i området rundt
Diagnostikk:
Laboratorieundersøkelser (dyrkning, påvisning av toksin) er ofte negative og har begrenset diagnostisk verd
Behandling:
Humant tetanus immunoglobulin (HTIg) og vaksine skal gis så snart som mulig

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Meldeplikt

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim