Hopp til hovedinnhold

Tetanus, stivkrampe

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon med bakterien Clostridium tetani som produserer toksinet tetanospasmin
Forekomst:
Sjelden i industrialiserte land, men en viktig dødsårsak i mange utviklingsland
Symptomer:
Sykehistorie med sårskade og mulig kontaminering. Etter hvert stivhet og spasmer i kjevemusklene (trismus), stivhet i nakken og andre muskler, dysfagi, irritabilitet
Funn:
Tidlige kliniske funn er smerter og iling i inokulasjonsområdet, etterfulgt av spastisitet av musklene i området rundt
Diagnostikk:
Laboratorieundersøkelser (dyrkning, påvisning av toksin) er ofte negative og har begrenset diagnostisk verd
Behandling:
Humant tetanus immunoglobulin (HTIg) og vaksine skal gis så snart som mulig
  1. Smittevernveilederen. Tetanus (stivkrampe) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 19.02.2019. www.fhi.no  
  2. WHO. Tetanus. Sist oppdatert 9 May 2018. www.who.int  
  3. McVicar J. Should we test for tetanus immunity in all emergency department patients with wounds? Emerg Med J 2013;30:177–179. doi:10.1136/emermed-2012-201193 DOI  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim