Hopp til hovedinnhold

Non-tuberkuløse mykobakterier (NTM)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon med non-tuberkuløse mykobakterier (NTM), tidligere kalt  atypisk mykobakterier, vanligvis en opportunistisk infeksjon hos personer med svekket immunsystem
Forekomst:
Ca. 200-300 årlige tilfeller i Norge
Symptomer:
Forskjellige sykdomsbilder: lungesykdom, hudsykdom, cervikal lymfadenitt hos barn eller disseminert sykdom
Funn:
Kliniske funn avhenger av sykdomsbildet
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er direktemikroskopi, dyrkning, tuberkulinprøve, rtg. thorax
Behandling:
Medikamentell behandling med tuberkulostatika ved lungeinfeksjon eller disseminert sykdom
  1. Folkehelseinstituttet. Mykobakterieinfeksjoner (non-tuberkuløse mykobakterier, NTM) - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 17.02.2019. Siden lest 05.02.2021 www.fhi.no  
  2. Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, et al. An official ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases. Am J Respir Crit Care Med 2007; 175:367. PubMed  
  3. Blystad H. Atypisk mykobakterieinfeksjoner (mykobakterieinfeksjoner med NTM). Smittevernhåndboka. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 09.04.2015.
  4. Steenberg CK, Bredberg A, Eiken R. Mann i 70-årene med tungpust og ataksi etter BCG-instillasjon mot blærekreft. Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi:10.4045/tidsskr.20.0371 DOI  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL