Hopp til hovedinnhold

Non-tuberkuløse mykobakterier (NTM)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon med non-tuberkuløse mykobakterier (NTM), tidligere kalt  atypisk mykobakterier, vanligvis en opportunistisk infeksjon hos personer med svekket immunsystem
Forekomst:
Ca. 200-300 årlige tilfeller i Norge
Symptomer:
Forskjellige sykdomsbilder: lungesykdom, hudsykdom, cervikal lymfadenitt hos barn eller disseminert sykdom
Funn:
Kliniske funn avhenger av sykdomsbildet
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er direktemikroskopi, dyrkning, tuberkulinprøve, rtg. thorax
Behandling:
Medikamentell behandling med tuberkulostatika ved lungeinfeksjon eller disseminert sykdom

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Prognose

Oppfølging og kontroll

Tiltak ved sykdom

Barnehage

Meldingsplikt

Pasientinformasjon

Trygdemedisin

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL