Hopp til hovedinnhold

Cerkariedermatitt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Svømmekløe, tilstanden skyldes en allergisk reaksjon forårsaket av blodikter som forsøker å trenge gjennom huden
Forekomst:
Iktene lever helst i ferskvann, og vanntemperaturen må være ca. 20 grader. De finnes på grunt vann, og det er som regel velkjent i hvilke vann man kan støte på slike
Symptomer:
Prikking og stikking i huden kan komme få minutter etter man har forlatt badevannet, og kan vare inntil en uke. Ved gjentatte eksponeringer kan reaksjonen bli hissigere
Funn:
Myggstikklignende utslett er typisk, men enkelte reagerer også med allmennsymptomer og hevelse i bein eller armer
Diagnostikk:
Snegler (mellomvert) fra badevannet kan samles inn for påvise iktene mikroskopisk
Behandling:
Symptomlindrende behandling om behov, ufarlig tilstand med varighet inntil en uke

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Terapi

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Meldingsplikt

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL