Hopp til hovedinnhold

Ekinokokkose, alveolær

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
E. multilocularis, også kalt revens dvergbendelmark, kan smitte mennesker og forårsake alvorlig sykdom. Sykdommen rammer leveren først, men kan spre seg i et metastatisk mønster
Forekomst:
E. multilocularis er funnet på Svalbard, men aldri på fastlandet i Norge. Sporadiske funn er gjort blant svenske rever. Infeksjon hos mennesker er rapportert fra de fleste land i Europa (og nordlige halvkule forøvrig), også Sverige (sannsynligvis)
Symptomer:
Er knyttet til leverpåvirkning, evt. kun vage symptom fra øvre gastrointestinaltraktus
Funn:
Klinisk undersøkelse viser ingen eller sparsomme funn, evt forstørret lever
Diagnostikk:
Ultralyd er en naturlig første undersøkelse, mens biopsi/histiologi og PCR kan bekrefte diagnosen
Behandling:
Uten behandling er dødligheten høy, men med behandling er prognosen god. Pasienter som er operable skal opereres. Medikamentell behandling kan stagge sykdommen.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Kirurgi

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere?

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Tor André Johannessen, lege og redaktør NEL