Hopp til hovedinnhold

Ekinokokkose, alveolær

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
E. multilocularis, også kalt revens dvergbendelmark, kan smitte mennesker og forårsake alvorlig sykdom. Sykdommen rammer leveren først, men kan spre seg i et metastatisk mønster
Forekomst:
E. multilocularis er funnet på Svalbard, men aldri på fastlandet i Norge. Sporadiske funn er gjort blant svenske rever. Infeksjon hos mennesker er rapportert fra de fleste land i Europa (og nordlige halvkule forøvrig), også Sverige (sannsynligvis)
Symptomer:
Er knyttet til leverpåvirkning, evt. kun vage symptom fra øvre gastrointestinaltraktus
Funn:
Klinisk undersøkelse viser ingen eller sparsomme funn, evt forstørret lever
Diagnostikk:
Ultralyd er en naturlig første undersøkelse, mens biopsi/histiologi og PCR kan bekrefte diagnosen
Behandling:
Uten behandling er dødligheten høy, men med behandling er prognosen god. Pasienter som er operable skal opereres. Medikamentell behandling kan stagge sykdommen.
 1. Moro PL. Clinical manifestations and diagnosis of echinococcosis. UpToDate, last updated Nov 21, 2017. UpToDate  
 2. Smittevernveilederen. Ekinokokkose - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Oppdatert 11.01.2021.
 3. Veterinærinstituttet: Ekinokokkose og Echinococcus. Publisert 08.03.2011.
 4. Folkhälsomyndigheten: Inhemsk smitta med rävens dvärgbandmask kan inte uteslutas. Publisert 07.03.19. www.folkhalsomyndigheten.se  
 5. Livsmedelsverket: Obetydlig risk att smittas av dvärgbandmask genom bär och svamp. April 2011 http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/
 6. Moro P och Schantz PM. Echinococcosis. a review. Int J Infect Disease. 2009. 13(2): 125-33
 7. Vetrinærinstituttet: Revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis). Publisert 29.04.2011
 8. Vuitton DA. Medscape reference: Echinococcosis. Updated Jan 05. 2010.
 9. Craig PS, McManus DP, Lightowlers MW et al. Prevention and control of cystic echinococcosis. Lancet Infect Dis 2007; 6: 285-94. PubMed  
 10. Livsmedelsverket: "Frukt, bär och andra vegetabilier som smittkälla vid human alveolär echinococcos (AE)". April 2011.
 11. McManus DP, Zhang W, Li J, Bartley PB. Echinococcosis. Lancet 2003; 362:1295. PubMed  
 12. Brunetti E, Kern P, and Vuitton DA, Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Acta Trop. 2010; 114(1): 1-16. PubMed  
 13. Moro PL. Treatment of echinococcosis. UpToDate, last updated Mar 23, 2017. UpToDate  
 • Tor André Johannessen, lege og redaktør NEL