Hopp til hovedinnhold

Elveblindhet

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En kronisk filariesykdom forårsaket av Onchocerca volvulus, der mikrofilariene gir okulær inflammasjon som kan føre til blindhet
Forekomst:
Mer enn 30 millioner mennesker i Afrika (sub-Sahara, Yemen) og Latin-Amerika er infiserte
Symptomer:
Heftige infeksjoner fører til kronisk kløe, hudlesjoner, synsforstyrrelser og i noen tilfeller blindhet
Funn:
Hudmanifestasjoner, lymfadenopati og øyeforandringer
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved å demonstrere mikrofilarier i hudsnitt
Behandling:
Kombinasjon av forebyggende tiltak mot spredning, massebehandling i endemiske områder, og individuell behandling av smitta personer med ivermectin

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL.

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen