Hopp til hovedinnhold

Elveblindhet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En kronisk filariesykdom forårsaket av Onchocerca volvulus, der mikrofilariene gir okulær inflammasjon som kan føre til blindhet
Forekomst:
Mer enn 30 millioner mennesker i Afrika (sub-Sahara, Yemen) og Latin-Amerika er infiserte
Symptomer:
Heftige infeksjoner fører til kronisk kløe, hudlesjoner, synsforstyrrelser og i noen tilfeller blindhet
Funn:
Hudmanifestasjoner, lymfadenopati og øyeforandringer
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved å demonstrere mikrofilarier i hudsnitt
Behandling:
Kombinasjon av forebyggende tiltak mot spredning, massebehandling i endemiske områder, og individuell behandling av smitta personer med ivermectin
  1. Scott Smith D. Onchocerciasis. Medscape, last updated Jun 22, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Murdoch ME. Onchocerciasis. UpToDate, last updated Oct 26, 2020. UpToDate  
  3. Loewenberg S. Tanzania's fight against onchocerciasis. Lancet 2008; 372:1721-2 PubMed  
  4. WHO fact sheets: Onchocerciasis. Last updated 14 June 2019. www.who.int  
  5. Opoku NO, Bakajika DK, Kanza EM, et al. Efficacy and safety of a single dose of moxidectin in Onchocerca volvulus infection: a randomized, double-blind ivermectin-controlled trial in Ghana, Liberia, and the Democratic Republic of the Congo. Lancet. 2018; DOI:10.1016/S0140-6736(17)32844-1 DOI  
  6. Duke BO. Evidence for macrofilaricidal activity of ivermectin against female Onchocerca volvulus: further analysis of a clinical trial in the Republic of Cameroon indicating two distinct killing mechanisms. Parasitology 2005; 130:447. PubMed  
  7. Hotez PJ. Control of onchocerciasis - the next generation. Lancet 2007; 369: 1979-80. PubMed  
  • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL.

Tidligere fagmedarbeidere

  • Johan H. Seland, professor emeritus, Universitetet i Bergen