Hopp til hovedinnhold

Filariasis

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Filariasis er en parasittsykdom som affiserer mennesker og dyr, og som skyldes nematoder (en trådliknende orm) - kalt filarier - som invaderer lymfesystemet
Forekomst:
Ca. 120 millioner mennesker er infisert med lymfatisk filarisis i 83 tropiske og subtropiske land
Symptomer:
Er artsavhengige og kroppsstedsavhengige og kan være akutte eller kroniske, ofte feberepisoder og betennelser i lymfebaner
Funn:
Kan være lymfangitt, lymfadenopati, allergiliknende reaksjoner. Ved den kroniske formen ses hydrocele, lymfatiske varicer og elefantiasis
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er påvisning av mikrofilarier i blod eller hydrocelevæske, positiv antigen-test, ev. ultralyd
Behandling:
Diethylkarbamazin, ivermectin og albendazol er de aktuelle preparatene som benyttes

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie og funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjon

Foto

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)