Hopp til hovedinnhold

Kryptosporidiose

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Er en protozo og parasittinfeksjon som angriper slimhinner i tarm og kan medføre diarè
Forekomst:
Hyppig årsak til diarèsykdom over hele verden, men er sjelden i Norge
Symptomer:
Sykdomsdebut med hyppig, vanntynn diarè, oftest ledsaget av magesmerter
Funn:
Ingen kliniske funn bortsett fra ev. dehydrering
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er avføringsprøve
Behandling:
Ev. væskebehandling inntil sykdommen går over av seg selv

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Tiltak ved utbrudd

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Meldeplikt

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere?

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok