Hopp til hovedinnhold

Schistosomiasis

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Er en innvollsorm. Smitten skjer via kontaminert vann, larveformen kan smitte mennesker gjennom hud eller slimhinner
Forekomst:
Er vanlig i tropiske strøk, og er et betydelig globalt problem. Ses sporadisk i Norge, fortrinnsvis hos innvandrere
Symptomer:
Det kan bli urtikarielt utslett der larvene penetrerer huden. 2-6 uker etter eksponering kan symptomer som magesmerter, vekttap, hodepine, sykdomsfølelse, tørrhoste, frysninger, feber, myalgi og (ev. blodig-) diaré oppstå. I kronisk fase kan sykdommen kan gi symptomer fra blære (bl.a. hematuri), CNS, lever osv.
Funn:
Hepatomegali kan oppstå allerede i akutt fase, og etterhvert kan også milten palperes som forstørret
Diagnostikk:
Eggene påvises i mikroskopisk undersøkelse av avføring og urin, PCR kan bekrefte dette. Ev. anemi og eosinofili i akuttfasen. Ulike bildeundersøkelser kan avsløre komplikasjoner av infeksjonen
Behandling:
Medikamentell behandling er effektivt for de fleste. Kirurgisk behandling kan være nødvendig i tillegg.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Kontroll

Meldingsplikt

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig informasjon?

Illustrasjoner

Bilder og plansjer

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Per Hjortdahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo