Hopp til hovedinnhold

Schistosomiasis

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en innvollsorm. Smitten skjer via kontaminert vann, larveformen kan smitte mennesker gjennom hud eller slimhinner
Forekomst:
Er vanlig i tropiske strøk, og er et betydelig globalt problem. Ses sporadisk i Norge, fortrinnsvis hos innvandrere
Symptomer:
Det kan bli urtikarielt utslett der larvene penetrerer huden. 2-6 uker etter eksponering kan symptomer som magesmerter, vekttap, hodepine, sykdomsfølelse, tørrhoste, frysninger, feber, myalgi og (ev. blodig-) diaré oppstå. I kronisk fase kan sykdommen kan gi symptomer fra blære (bl.a. hematuri), CNS, lever osv.
Funn:
Hepatomegali kan oppstå allerede i akutt fase, og etterhvert kan også milten palperes som forstørret
Diagnostikk:
Eggene påvises i mikroskopisk undersøkelse av avføring og urin, PCR kan bekrefte dette. Ev. anemi og eosinofili i akuttfasen. Ulike bildeundersøkelser kan avsløre komplikasjoner av infeksjonen
Behandling:
Medikamentell behandling er effektivt for de fleste. Kirurgisk behandling kan være nødvendig i tillegg.
 1. Gryseels B, Polman K, Clerinx J, Kestens L. Human schistosomiasis. Lancet 2006; 368: 1106-18. PubMed  
 2. Ross AG, Bartley PB, Sleigh AC, et al. Schistosomiasis. N Engl J Med 2002; 346: 1212-20. New England Journal of Medicine  
 3. King CH, Dickman K, Tisch DJ. Reassessment of the cost of chronic helmintic infection: a meta-analysis of disability-related outcomes in endemic schistosomiasis. Lancet 2005; 365:1561. PubMed  
 4. WHO. Schistosomiasis and soiltransmitted helminthiases: numbers of people treated in 2017. World Health Organization, Nos. 50, 2018, 93, 681–692 . www.who.int  
 5. Kristiansen T, Pettersen FO, Lier T, et al. Schistosomiasis hos norske studenter etter opphold i Afrika. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 3: 243-7. pmid:33624965 PubMed  
 6. Smittevernveilederen. Schistosomiasis - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 19.02.2019. fhi.no  
 7. Bottieau E, Clerinx J, De Vega MR, et al. Imported Katayama fever: clinical and biological features at presentation and during treatment. J Infect 2006; 52: 339-45. PubMed  
 8. Horak P and Kolarova L. Molluscan and vertebrate immune responses to bird schistosomes. Parasite Immunol 2005; 27: 247-55. PubMed  
 9. Stothard JR, Sousa-Figueiredo JC, Betson M, et al. Schistosomiasis in African infants and preschool children: let them now be treated! Trends Parasitol 2013; 29:197. PubMed  
 10. Gabbi C, Bertolotti M, Iori R, et al. Acute abdomen associated with schistosomiasis of the appendix. Dig Dis Sci 2006; 51:215. PubMed  
 11. Lamyman MJ, Noble DJ, Narang S, Dehalvi N. Small bowel obstruction secondary to intestinal schistosomiasis. Trans R Soc Trop Med Hyg 2006; 100:885. PubMed  
 12. Hatz C. Schistosomiasis: an underestimated problem in industrialised countries? J Travel Med 2005; 12: 1-2. PubMed  
 13. Cheever AW, Hoffmann KF and Wynn TA. Immunopathology of schistosomiasis mansoni in mice and men. Immunol Today 2000; 21: 465-6. PubMed  
 14. Abath FGC, Morais CNL, Montenegro CEL, Wynn TA and Montenegro SML. Immunopathogenic mechanisms in schistosomiasis: what can be learnt from human studies? Trends Parasitol 2006; 22: 85-91. PubMed  
 15. Ochodo EA, Gopalakrishna G, Spek B, Reitsma JB, van Lieshout L, Polman K, Lamberton P, Bossuyt PMM, Leeflang MMG. Circulating antigen tests and urine reagent strips for diagnosis of active schistosomiasis in endemic areas. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD009579. DOI: 10.1002/14651858.CD009579.pub2 DOI  
 16. Danso‐Appiah A, Olliaro PL, Donegan S, Sinclair D, Utzinger J. Drugs for treating Schistosoma mansoni infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD000528. DOI: 10.1002/14651858.CD000528.pub2. Accessed 04 March 2021 The Cochrane Library  
 17. Kramer CV, Zhang F, Sinclair D, Olliaro PL. Drugs for treating urinary schistosomiasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD000053. DOI: 10.1002/14651858.CD000053.pub3. Accessed 04 March 2021. The Cochrane Library  
 18. Gray DJ, Ross AG, Li Y-S, et al. Diagnosis and management of schistosomiasis. Clinical review. BMJ 2011; 342: d2651. BMJ (DOI)  
 19. Wang L-D, Chen H-G, Guo J-G. A strategy to control transmission of schistosoma japonicum in China. N Engl J Med 2009; 360: 121-8. New England Journal of Medicine  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Hjortdahl, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo