Hopp til hovedinnhold

Toksoplasmose

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon med parasitten Toxoplasma gondii. Smitte fra katteavføring, ubehandlet kjøtt, overflateforurensete grønnsaker eller drikkevann.
Forekomst:
Sjelden sykdom med ca. 30-40 meldte tilfeller hvert år på 1990-tallet.
Symptomer:
Asymptomatisk hos 80%. Kan gi feber og influensalignende sykdom. Smitte hos gravide kan medføre sykdom hos fosteret med risiko for tidlig spontanabort eller medfødt hjerne- eller synsskade.
Funn:
Vanligvis uskyldig tilstand, men kan hos foster eller immunsupprimerte, gi alvorlig sykdom.
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes ved påvisning av antistoff i blodprøve.
Behandling:
Ingen behandling hos immunfriske. Antibiotika vurderes individuelt ved smitte i svangerskap. Immunsupprimerte behandles med antibiotika.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer og risikofaktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Pål A Jenum, overlege dr.med, spesialist i medisinsk mikrobiologi. Avdeling for bakteriologi, Statens institutt for folkehelse, Oslo.