Hopp til hovedinnhold

Toksoplasmose

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon med parasitten Toxoplasma gondii. Smitte fra katteavføring, ubehandlet kjøtt, overflateforurensete grønnsaker eller drikkevann.
Forekomst:
Sjelden sykdom med ca. 30-40 meldte tilfeller hvert år på 1990-tallet.
Symptomer:
Asymptomatisk hos 80%. Kan gi feber og influensalignende sykdom. Smitte hos gravide kan medføre sykdom hos fosteret med risiko for tidlig spontanabort eller medfødt hjerne- eller synsskade.
Funn:
Vanligvis uskyldig tilstand, men kan hos foster eller immunsupprimerte, gi alvorlig sykdom.
Diagnostikk:
Diagnosen bekreftes ved påvisning av antistoff i blodprøve.
Behandling:
Ingen behandling hos immunfriske. Antibiotika vurderes individuelt ved smitte i svangerskap. Immunsupprimerte behandles med antibiotika.
 1. Montoya JG, Liesenfeld O. Toxoplasmosis. Lancet 2004; 363: 1965-76. PubMed  
 2. Boyer K, Hill D, Mui E, et al. Unrecognized ingestion of Toxoplasma gondii oocysts leads to congenital toxoplasmosis and causes epidemics in North America. Clin Infect Dis 2011; 53: 1081-9. PubMed  
 3. Jenum PA, Kapperud G, Stray-Pedersen B, Melby KK, Eskild A, Eng J. Prevalence of Toxoplasma gondii specific immunoglobulin G antibodies among pregnant women in Norway. Epidemiol Infect 1998, 120, 87-92.
 4. Petersen E. Toxoplasmosis: Acute systemic disease. UpToDate, last updated Dec 16, 2019. UpToDate  
 5. Jenum PA, Stray-Pedersen B, Melby KK, Kapperud G, Whitelaw A, Eskild, Eng J. Incidence of Toxoplasma gondii infection in 35,949 pregnant women in Norway and pregnancy outcome for infected women. J Clin Microbiol 1998, 36, 2900-6.
 6. Folkehelseinstituttet. Toksoplasmose - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen, 07.07.2019. fhi.no  
 7. Becerra CMC, Ding Y, Kenol B, et al. Ocular side effects of antirheumatic medications: a qualitative review. BMJ Open Ophtalmol 2020; 5: e000331. pmid:32154367 PubMed  
 8. Peyron F, Wallon M, Liou C, Garner P. Treatments for toxoplasmosis in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 1999, Issue 3. Art. No.: CD001684. DOI: 10.1002/14651858.CD001684. DOI  
 9. Pradhan E, Bhandari S, Gilbert RE, Stanford M. Antibiotics versus no treatment for toxoplasma retinochoroiditis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD002218. DOI: 10.1002/14651858.CD002218.pub2. DOI  
 10. American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice bulletin no. 151: Cytomegalovirus, parvovirus B19, varicella zoster, and toxoplasmosis in pregnancy. Obstet Gynecol 2015; 125:1510. PubMed  
 11. Eskild A, Oxman A, Magnus P, Bjørndal A, Bakketeig L. Screening for toxoplasmosis in pregnancy: what is the evidence of reducing a health problem? J Med Screen 1996, 3, 188-94.
 12. Berrebi A, Assouline C, Bessieres MH, et al. Long-term outcome of children with congenital toxoplasmosis. Am J Obstet Gynecol 2010; 203: 552. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Pål A Jenum, overlege dr.med, spesialist i medisinsk mikrobiologi. Avdeling for bakteriologi, Statens institutt for folkehelse, Oslo.